Wykład - najem lokali (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - najem lokali (II sem) - strona 1 Wykład - najem lokali (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

NAJEM LOKALI - ustawa z VI. 2001 o najmie lokali
1) najem lokali mieszkalnych - umowa ta zawarta musi być na czas nieokreślony lub na
czas co najmniej 3ch lat.
Rozwiązanie umowy - nie może zawierać warunku rozwiązującego, poza
przypadkami wymienionymi w ustawie jak: opuszczenie lokalu przez jego właściciela,
na czas nauki w szkole. Rozwiąże się po upływie 3ch miesięcy od tego zdarzenia.
2) ustanie najmu (wypowiedzenie stosunku najmu) [art. 11]. Należy wskazać przyczynę
wypowiedzenia na piśmie. Okoliczności:
- kiedy najemca używa niezgodnie z przeznaczeniem lokalu, dopuszcza się szkód,
narusza zasady porządku domowego i czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali
- niewykonanie obowiązku zapłaty czynszu za 3 pełne okresy płatności, należy
wyznaczyć dodatkowy miesiąc (zaproponowanie ugody) na zapłatę
- wynajęcie do bezpłatnego używania lokalu osobie trzeciej bez zgody wynajmującego
- jeżeli lokal wymaga opróżnienia w związku z rozbiórką, to można wypowiedzieć
stosunek najmu, jeżeli lokator nie chce się wyprowadzić i jeżeli nie chce się przenieść
do lokalu zastępczego na czas robót
CZYNSZ:
- przepisy prawne różnicują sytuację czynszową w zależności od wynajmowanego lokalu
- lokale gminne, państwowe, samorządu terytorialnego - czynsze ustalane drogą uchwały
przez zarząd gminy
Zobowiązania - część ogólna (strony 1-25), część szczegółowa (strony 26-32)
- czynsz może być zmieniony co najmniej na pół roku, podwyżki nie mogą przekraczać
pewnych stawek określonych, ogólnie rzecz biorąc, na podstawie wartości
odszkodowawczej
Art. 13 przewiduje możliwość eksmisji najemcy, który wykracza poza porządek i dopuszcza
się uniemożliwienia spokojnego korzystania z lokali innym lokatorom
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz