Wykład - motywy społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - motywy społeczne - strona 1 Wykład - motywy społeczne - strona 2 Wykład - motywy społeczne - strona 3

Fragment notatki:

MOTYWY SPOŁECZNE
Motywy- to stany wewnętrzne które pobudzają, warunkują i ukierunkowują działania społeczne. Motywy biologiczne- są wspólne wszystkim istotom, są wrodzone. Głód, potrzeba uczucia, itp.
Stymulacja neurofizjologiczna polega na tym, że wskaźniki fizjologiczne związane z niezaspokojeniem jakiejś potrzeby sygnalizowane są do mózgu i powodują reakcje w postaci zachowań.
Zespół motywów społecznych - to motywy wzbudzane i zaspokajane społecznie przez czynniki psychiczne i społeczne, są wynikiem uczenia się:
motyw aprobaty społecznej,
potrzeba afiliacji- (stowarzyszanie się w grupy),
potrzeba aspiracji (osiąganie),
potrzeba dominacji,
potrzeba zależności społecznej.
MOTYWACJA SPRAWSTWA.- wywieranie wpływów, podmiotowość.
R. White.- Motywacja kompetencji to dążenie do posiadania kompetencji czyli możliwości wpływu na otoczenie. Zdobyte kompetencje są źródłem gratyfikacji:
-gratyfikacja wewnętrzna- zadowolenie, satysfakcja, duma,
-gratyfikacja zewnętrzna - zapłata materialna, nagroda np. finansowa, pozycja w grupie. A. Bandura (1977) - Oczekiwanie skuteczności własnego działania jest przekonaniem jednostki, że potrafi ona wykonać czynności niezbędne do uzyskania pożądanego wyniku.
czy osoba w ogóle podejmuje działania ukierunkowane na cel?
wpływa na wielkość wysiłku i zaangażowania?
wpływa na uporczywość w przypadku napotkania oporu? R. de Charmes (1968)- Koncepcja „Pana” i „Pionka”
„Pan” jest przeświadczony, że zachowanie jego jest zdeterminowane przez jego osobiste decyzje. Człowiek taki pragnie być sprawcą i optymistycznie wierzy, że wpływa na otoczenie i decyduje o swojej przeszłości.
„Pionek” sądzi, że jego zachowania zdeterminowane są przez siły zewnętrzne takie jak los, przypadek, inni ludzie, Bóg lub interakcje tych czynników. Charakteryzuje się brakiem poczucia kontroli, niską motywacją osiągnięć, brakiem optymizmu i zaufania do własnych możliwości. Wg tej koncepcji:
wewnętrzne czynniki osobowościowe to zgeneralizowane wcześniejsze doświadczenia jednostki. czynniki zewnętrzne to czynniki związane z sytuacyjne wynikające z otoczenia: rodzaj zadania (stopień atrakcyjności, zainteresowania) swoboda działania (masz wybór czy impuls zewn.)
natężenie zewnętrznych wzmocnień.(kar i nagród, silne wzmocnienia zewn.- wzmagają poczucie „Pionka” ) Julian Rotter - Człowiek zaspokaja swoje potrzeby poprzez zachowania o charakterze instrumentalnym. Wzmocnienia występujące po określonym zachowaniu zwiększają oczekiwania, że w przyszłości sytuacja się powtórzy, to znaczy, że ta sama reakcja spowoduje otrzymanie tego samego wzmocnienia.


(…)

…/ zrozumienie koncepcji „Pana i Pionka”).
Związek poczucia lokalizacji kontroli wzmocnień a zachowania polityczne:
-Osoby o wewn. poczuciu kontroli wzmocnień są bardziej odporne na presję grupy, manipulację, trudniej zmieniają postawę społeczną, a jeżeli już to pod wpływem merytorycznych argumentów.
-Osoby o zewn. poczuciu kontroli wzmocnień odwrotnie, często zmieniają zdanie pod wpływem konkretnych osób…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz