Wykład - Kurs walutowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Kurs walutowy - strona 1 Wykład - Kurs walutowy - strona 2 Wykład - Kurs walutowy - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski
Wykład 7
Kurs walutowy; to liczba mówiąca ile jednostek waluty zewnętrznej trzeba zapłacić za jednostkę waluty wewnętrznej
Kurs dewizowy; to liczba mówiąca ile jednostek waluty wewnętrznej trzeba zapłacić za jednostkę waluty zewnętrznej
Podział kursów:
Kryterium podmiotu ustalającego kurs walutowy
- kurs rządowy
- kurs prywatny (bankowy)
Kryterium amplitudy wahań kursu
- sztywny; ustalony przez organy państwa, nie ulega żadnym wahaniom
- stały (stabilny); ulega zmianie pod wpływem podaży i popytu na daną walutę, jednak granicę jego wahań są ograniczone
- zmienny (płynny); amplituda kształtuje się jedynie pod wpływem podaży i popytu
Gdy kurs wzrośnie- zwiększamy podaż
Gdy kurs zmaleje- należy zwiększyć podaż (sztucznie)
Zasady emisji; w jakich ilościach jest emitowany pieniądz na rynku
System waluty złotej; ukształtował się w XVIII w. i przetrwał do wybuchu I wojny światowej. Charakteryzował się tym, że w obiegu znajdowały się pełno wartościowe złote monety i banknoty (wymienialne na złoto według ustalonego parytetu bez żadnych ograniczeń), istniała pełna swoboda transferu złota, istniała pełna swoboda wymienialności waluty narodowej na inne waluty, kursy walutowe wykonywały bardzo niską amplitudę wahań.
System waluty sztabowo- złotej; można było kupić złoto ale w formie sztabek
System waluty dewizowo- złotej; najpierw trzeba było kupić walutę kraju, który stosuje system waluty sztabowo- złotej i następnie wymienić ją na złoto
Bilans płatniczy; wartościowe zestawienie wszystkich transakcji gospodarczych zawartych w określonym czasie między danym krajem a zagranicą Bilans płatniczy:
Bilans obrotów bieżących
- bilans handlowy (zestawienie wartości eksportu i importu dokonanego zarówno na warunkach handlowych jak i nie handlowych)
- bilans usług ( zestawienie wartości z tytułu obrotów między danym krajem a zagranicą)
- bilans procentów i dywidend ( zestawienie wpływów i wydatków z tytułu obsługi kapitału,a więc z tytułu lokat bezpośrednich (dywidend), pożyczek (procent), posiadanych nieruchomości (czynsze))
- transfery nieodpłatne (zestawienie wpływów i wydatków, które nie powodują powstania zobowiązań
Bilans obrotów kapitałowych
- bilans przepływu kapitałów krótkoterminowych ( przepływy wszelkich kredytów, pożyczek udzielanych na okres nie dłuższy niż jeden rok)


(…)

… zastosowania przez państwo odpowiednich środków interwencyjnych
Środki zagranicznej polityki ekonomicznej
Środki bezpośrednie
- środki taryfowe (cła)
- środki parataryfowe (opłaty wyrównawcze)
-środki pozataryfowe (kontyngenty)
Środki pośrednie
- polityk bankowa (operowanie stopą procentową)
- polityka fiskalna (podatki)
- polityka kursu walutowego

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz