wykład - Integracja gospodarcza i zjawisko globalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Integracja gospodarcza i zjawisko globalizacji - strona 1 wykład - Integracja gospodarcza i zjawisko globalizacji - strona 2 wykład - Integracja gospodarcza i zjawisko globalizacji - strona 3

Fragment notatki:

INTEGRACJA GOSPODARCZA I ZJAWISKO GLOBALIZACJI
Globalizacja - proces zachodzący we współczesnym świecie dzięki postępowi telekomunikacji i informatyki oraz przekształceniom gospodarczym, który polega na powstaniu coraz ściślejszych związków pomiędzy odległymi krajami o charakterze ekonomicznym, społecznym, kulturowym
Rezultatem globalizacji jest to, że kryzys w jednej części świata odbija się na gospodarce wielu innych odległych rejonów.
Łac.globus - kula, ang.global - o zasięgu ogólnoświatowym, -cja - akt, stan, rezultat globalizowania.
Słownik ekonomiczny: globalizacja to tworzenie strategii międzynarodowych przez organizacje mające na celu ekspancję zagraniczną i działanie na skalę światową, proces globalizacji został przyspieszony przez wiele czynników: rozwój technologii (umożliwienie globalnego kontaktu), postęp w transporcie (szybkość przemieszczania), rozwój polityczny (upadek komunizmu)
Zaorska: globalizacja stanowi wyższy, bardziej zaawansowany i złożony etap procesu umiędzynaradawiania działalności gospodarczej. Preces ten jest rozumiany ogólnie jako rozszerzenie działalności krajowych przedsiębiorstw działających za granicą na większą skalę. W XIV w.wraz z rozwojem zamorskiej działalności przez kompanię handlową
Brak jednoznacznej definicji - proces o charakterze wielopoziomowym i wielofunkcyjnym, który można różnorako analizować i interpretować.
Globalizacja obejmuje tylko część globu opisywanej jako TRIADA, tworzą ją następujące obszary: - Europa Zachodnia (kraje UE, Norwegia, Islandia, Szwajcaria, a także 5 minipaństw leżących wewnątrz Unii: Andora, Lichtenstein, Monako, San Marino, Watykan.)
- Ameryka Północna (USA i Kanada)
- część Azji Południowo-Wschodniej (Japonia, Korea Płd, Singapur + Australia i Nowa Zelandia, chociaż kulturalnie obszar anglosaski) 45 krajów - 25% państw świata., 50% produktu światowego brutto, 90%inwestycji ekonomicznych.
Termin globalizacja często stosowany zamiennie z innymi słowami, mają one jednak trochę inne znaczenie:
Internacjonalizacja - odnosi się do całości przepływów surowców naturalnych, półfabrykatów, gotowych wyrobów, usług, pieniędzy, pomysłów, idei pomiędzy dwoma lub trzema państwami, najczęściej określana jako proces umiędzynaradawiania różnorodnych form życia społecznego państwa. Jest koniecznością gdyż państwa nie są w stanie samodzielnie rozwijać się w izolacji
Międzynarodowa integracja gospodarcza - integruje się wiele działań, podmiotów, procesów gospodarczych, rynku i gospodarek, prowadzi to do globalnej sieci powiązań
Transnacjonalizacja -oznacza stopień powiązań gospodarki z gospodarką światową przede wszystkim poprzez działania kkorporacji transnarodowych, proces ten dokonuje się drogą transferu i alokacji zasobów, w tym kapitału, technologii, przepływu personelu zarządzającego oraz metod organizacji z 1 gospodarki do 2.


(…)

… ekspansji, np.handel, zgaraniczne inwestycje bezpośrednie, kooperacje, które powodują integrację przedsiębiorstw lub ich jednostek 4. dominujący udział w falach fuzji i przejęć przedsiębiorstw na świecie, co stymuluje globalizację sektorów, gospodarek i samych przedsiębiorstw 5. zdolność organizowania i koordynowania realizacji działań funkcji tworzących wartość, czyli rozproszonych geograficznie…
… globalnych i partnerstwa strategicznego zarówno w poziomie jak i w pionie, nacisk na wiedzę od 2000 - organizacja wirtualna i inteligentna Globalizacja - proces złożony, w którym uczestniczy wiele podmiotów, zasadnicze znaczenie dla rozwoju ekonomicznego mają korporacje transnarodowe.
Stwierdzić należy, że korporacje wpływają w znaczący sposób na globalizację, choć odgrywają rolę przewodnią…
… regionalizacji (globalizacja, wzrost międzynarodowej współzależności ekonomicznej) Regionalizacja, a globalizacja; - przekaźnikami procesów globalizacyjnych KTN dążące do ujednoliceń - nosicielami procesów regionalizacyjnych: państwa, agendy, instytucje. Regionalizacja ma prowadzić do większej efektywnośći gospodarowania, zmniejszenia kosztów transakcyjnych, zminimalizowania barier wzrostu, powiększania rynku…
… występują 3 równoległe tendencje:
- globalizcja,
- regionalizacja gosp.światowej
- regionalizacja gosp.narodowych
Tendencje te się dopełniają i tworzą główne wyzwania rozwojowe Glokalizacja (globalizacja+lokalizacja) - łączy się z pojęciem regionalizacji, to postępujący wraz z globalizacją wzrost znaczenia terytorium i skali regionalnej, czyli lokalnej
3 wymiary teretorium: przestrzen geograficzna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz