Wykład - indukcja embrologiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - indukcja embrologiczna - strona 1 Wykład - indukcja embrologiczna - strona 2

Fragment notatki:

INDUKCJA EMBROLOGICZNA
Wpływ określonej grupy komórek lub tkanki n akierunek rozwoju lub różnicowanie się innej grupy
komórek bądź tkanki z nia sąsiadującej. Indukcja embriologiczna zachodzi w rozwoju człowieka i
wszystkich zwierzat i rozpoczyna się, kiedy rozniace się miedzy soba komórki są w bezpośrednim
sąsiedztwie, przez co mogą na siebie oddziaływac. Jedna z reagujących grupmkomorek jest
induktorem wytwarzającym czynnik indukcyjny bedacy związkiem chemicznym, który dziala na
komorki docelowe zwane indukowanymi kierujac je na odpowiedni szlak rozwojowy. Szlak
rozwojowy jest to zespól kolejno zachodzących procesow prowadzacych do specjalizacji
morfologicznej i czynnościowej komórki. Grupa komórek indukowanych musi być kompetentna,
czyli zdolna do odebrania czynnika indukcyjnego. Czynniki te nie są w pełni poznane, wśród nich
czynniki wzrostowe np. czynnik wzrostu fibroblastów FGF, transformujący czynnik wzrostu
beta TGF-B i niektóre białka wydzielane przez komorki nsasiednie. Procesy indukcyjne są
zróżnicowane regionalnie i czasowo w rozwoju zarodka. Czas indukcji jest ograniczony gdyz wraz
z postepem rozwoju zmieniaja się wlasciowosci indukcyjne Komorek indukowanych. Określone
czynnikinindukcyjne wytwarzane są tylko w pewnych okresach rozwojowych i podlegaja zużyciu
- konsumpcji ustępując miejsca innym, zmieniaj się właściwości tkanek indukowanych w tym ich
wrażliwość na czynniki indukcyjne np.ektoderma traci stopniowo swoje kompetencje do
wytwarzaniw tkanki nerwowej a nadywa nowa kompetencje do tworzenia naskórka. Indukcja
embriologiczna w rozwoju zarodkowym zachodzi łańcuchowo a powstale struktury indukuja
powstanie innych coraz to bardzie wyspecjalizowanych. Za wysylanie i generowanie sygnasłow
indukcyjnych odpowiedzialne są organizatory i centra organizacyjne nazywane centrami
sygnalizacyjnymi. Centra organizacji to komorki powstale we wczesnych etapach rozwoju
zarodkowego dzieki uruchomieniu informacji matczynej i stanowia one źródło sygnałów
indukcyjnych nie wchodząc w sklad indukowanych struktur. Organizator jest zródem sygnałów jak
i materiałem na okreslona strukture i tworzy się pod wpływem sygnałów wysyłanych centrum
organizacyjne, organizatory zapoczątkowują. W gastrulacji kieruja ruchem przylegających do nich
zespołów komórek. Generuja osiem rowijajacych się struktóri ustalaja wzór ich różnicowania się.
U ptaków i ssaków niewiele wiadomo na temat składu centrum organizacyjnego i dokładnie nie
poznano mechanizmów powstawania organizatorów. Wyróżniono trzy rodzaje indukcji


(…)

… organizacyjnego i dokładnie nie
poznano mechanizmów powstawania organizatorów. Wyróżniono trzy rodzaje indukcji
embriologicznej
- pierwotna
- wtórna
- III rzędową
INDUKCJA PIERWOTNA
Zachodzi w listkach zarodkowych i zapoczątkowuje cały łańcuch nastepnych indukcji np. nerwowa
indukcja wpływ presumbtywnej strony grzbietowej, z której wytwarza się struna grzbietowa na
ektodermie, przez co nabiera ona tendencji rozwoju strun nerwowych. Indukcja nerwowa przebiega
w dwóch etapach
W pierwszym etapie zachodzi, neurulacja czyli aktywacja kompetentnej ektodermy. Czynnikiem
aktywującym, który przekształca ja w neuroektoderme dalej w płytke nerwowa
W drugim etapie nastepuje transformacja otwartej płytki nerwowej w odpowiednie struny
nerwowe, potem czynnik transformujący dyfunduje z presumbtywnej struny grzbietowej…
… do
pomorzonej poo o bu stronach zarodka mezodermy. Przekształca ja w somity.
Indukcja nerwowa decyduje również o ogólnej budowie zarodka ustalając oś głowowo-ogonową.
Indukcja nerwowa nosi nazwe pierwotnej, bo zapoczatkowuje różnicowanie się elementów
osiowych i stwarza podstawe do dalszego różnicowania na coraz mniejszych obszarach.
INDUKCJA WTÓRNA
Kolejne procesy indukcyjne zachodzące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz