Wykład - Hierarchia

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Hierarchia - strona 1 Wykład - Hierarchia - strona 2 Wykład - Hierarchia - strona 3

Fragment notatki:

Hierarchia - układ elementów jakieś struktury uporządkowany od najwyższych do najniższych według określonego kryterium, np. ważności.
Hierarchia organizacyjna (organizational hierarch) - wewnętrzna struktura organizacji określająca stosunki nadrzędności i podporządkowania pomiędzy jej członkami. Najniższe miejsce w hierarchii zajmują pracownicy szeregowi, najwyższe - kierownicy, wiąże się ściśle ze struktura organizacyjną - np. w strukturze tradycyjnej (struktura-piramida) istnieje wąskie grono kadry zarządzającej, która ma do dyspozycji kierowników i personel sztabowy, ci zaś mają „pod sobą” liczny personel wykonawczy. W nowoczesnej strukturze, zbliżonej kształtem do liścia, dominują specjaliści, podlegający małej ilości kierowników i menedżerów; zaś liczba robotników jest ograniczona do minimum.
Dobry lider:
ciągle ma pełną wiedzę o wydarzeniach;
wyznacza zespołowi jednoznaczny kierunek i dba o to, by utrzymywał się na tym samym kursie;
daje wsparcie bez przejmowania obowiązków od pracowników;
podejmuje decyzje, których inni nie są w stanie podjąć;
przez cały czas ocenia wyniki, nagradza za postępy oraz wspiera rozwój jednostek i zespołu;
tworzy atmosferę zaufania, dzieląc się sukcesem oraz informacjami i wiedzą. Czego organizacja wymaga od lidera: liderów - nie szefów - którzy stworzą odpowiednią przestrzeń do pracy dla ludzi, by mogli oni działać bez konieczności nadzoru,
płaskiej struktury,
w każdej sytuacji zachowują się odpowiedzialnie,
kulturę, w której pracownicy są wrażliwi na potrzeby klientów i elastyczni w obliczu szybko zmieniających się technologii.
Liderzy przyszłości będą musieli się wykazywać następującymi cechami:
wysokim poziomem percepcji i zrozumienia; motywacji; siłą emocjonalną, nowymi umiejętnościami analizy przesłanek kulturowych; chęcią i umiejętnością angażowania innych i włączania ich do aktywnego udziału; chęcią i umiejętnością dzielenia się władzą i uprawnieniami. Zdaniem Petera Druckera menedżer wykonuje następujące zadania: wyznacza cele; organizuje pracę i tworzy struktury; motywuje i informuje; dokonuje pomiaru; rozwija ludzi.
rola menedżera: rolę organizatora; przedsiębiorcy (rola merytoryczna); interpersonalną. Wg Jana F. Terelak Menedżer w organizacji pełni role: informatora; konsultanta; oceniającego; nauczyciela; mentora; doradcy; pośrednika.
Menedżer jawi się jako: autokrata; biurokrata; dezerter; kompromista; misjonarz; realistyczny organizator; rozwojowiec; życzliwy autokrata.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz