Wykład - globalizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - globalizacja - strona 1 Wykład - globalizacja - strona 2 Wykład - globalizacja - strona 3

Fragment notatki:

GLOBALIZACJA:
Występuje asymetria w rozwoju świata. Odchodzi się od społecznej gospodarki rynkowej. Występuje upraszczanie przepisów, standaryzacja (transakcje giełdowe, maszyny); przyspieszanie - wielka mobilność kapitału; kompresja gospodarki światowej w czasie i przestrzeni (globalna wioska); zastępowanie rzeczy twardych miękkimi (zapasy); wzrost złożoności i nieprzejrzystości korporacji; przechodzenie z systemu 80:20 do 20:.80 (chodzi o pracę).
Luttwak twierdzi, że jesteśmy świadkami turbokapitalizmu, bo występuje prywatyzacja wszystkiego, co można sprywatyzować. Zasada DUNLAPA - firma należy do ludzi, którzy w nią inwestują, a nie do pracowników, miejscowości czy państwa, w którym ta firma leży. Firmy są ponadpaństwowe i ponadnarodowe. Wolny rynek (totalna liberalizacja , ruch kapitału) i deregulacja (redukcja przepisów, która może się wiązać z zanikiem podatków - pomysł Tobina, żeby płacić 1% podatek) - te 2 czynniki to wyniki turbokapitalizacji.
GLOKALIZACJA (wymyślił to Robertson) - to, co się wytworzy, to będzie wynik próby sił - sił lokalnych i globalizacji.
W 1972 roku w ramach Klubu Rzymskiego pojawiła się propozycja zerowego wzrostu populacji ludzkiej, bo eksplozja demograficzna to problem gospodarki. Ten Klub określił optymalną liczbę ludzi na ziemi (3 mld - a jest 6 mld). Tam pracował Meadows, który określił optymalną liczbę Polaków na 15 mln.
Poglądy Goldsmitha - każdy problem można zmierzyć ekonomią; gospodarka i biznes powinny służyć ludziom, a nie odwrotnie.
Postulaty antyglobalistów (pomysły Luttwaka) - trwały prymat polityki nad biznesem; wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, żeby mogło się bronić przed nierównościami (samorządność); regulacje, które uniemożliwiają płacenie głodowych pensji; ograniczyć rabunkową gospodarkę zasobami naturalnymi; opodatkować zużycie surowców na rozwój nowych technologii ekologicznych; wprowadzić podatek od luksusu; wzmocnić związki zawodowe; uzależnić proces liberalizacji handlu międzynarodowego od tworzenia nowych miejsc pracy (!!!); doprowadzić do przekazania z części zysków najbogatszych państw na rzecz tych najbiedniejszych.
Rozwój sytuacji światowej (ONZ) - kierowanie się tezami: usunięcie nierówności (kontrakt posiadania); dążyć do rządów globalnych urzędników ONZ; tolerancja i dialog kultur (kontrakt kulturowy); teza rozsądnego rozwoju (kontrakt ziemi).
Co robili: samo się zrobi; wprowadzić globalny rząd i utworzyć ESC (Radę Bezpieczeństwa Gospodarczego); koncepcja odłączania (bogate regiony powinny się odłączyć od biednych).
Poglądy grupy lizbońskiej (eksperci z UE) - a) scenariusz z logiką rozdrobnienia (scenariusz przetrwania) - wybuchanie wojen o charakterze ekonomicznym, technologicznym, militarnym; scenariusz apartheidu (nie mieszać białych i czarnych) - trzymanie nędzy na boku; scenariusz PAX TRIADICA (pokój triady) - NAFTA, USA, Japonia + tygrysy azjatyckie; b) scenariusz z logiką integracji - scenariusz GATT/WTO - świat ma być integrowany globalnie; scenariusz zglobalizowanego świata - 1 rząd; scenariusz zregionalizowanego globalnie świata - świat podzielony ekonomicznie, z wyraźnie wyodrębnionymi regionami gospodarczymi.


(…)

… i Rozwoju: członkami są państwa, nie osoby fizyczne; celem jest nadzorowanie i kształtowanie współpracy ekonomicznej, globalna gospodarka.
UNIDO - organizacja do spraw rozwoju przemysłowego.
WTO (World Trade Organisation) - Światowa Organizacja Handlu: powstała 1994/1995 roku; tradycja okresu powojennego (GATT - General Agreement about Tax and Trade) - zasada niedyskryminacji i równości traktowania; reguła…
… (Interamerican Development Bank) - Międzyamerykański; BIS (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) - od 1930 roku w Bazylei, prowadzi nadzór nad światowym systemem bankowym, stabilizacja, bez nieporozumień.
EBRD (Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju - cel po 1990 roku to wspieranie transformacji w państwach postkomunistycznych, ułatwienie procesu przejścia z gospodarki komunistycznej do rynkowej. Europejski Bank
… ubezpieczenia na inne firmy (także asekurujące).
TLC - Tree Leader Commision - Komisja Trójstronna: triada - UE, NAFTA, Japonia i Tygrysy Azjatyckie; powstała w 1973 roku; pomysłodawcami byli Brzeziński i Kissinger; celem jest harmonizowanie stosunków politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych między trzema regionami mającymi stosunki gospodarki rynkowej - Europa Zachodnia, Ameryka Północna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz