Wykład - Geneza i charakterystyka feudalizmu w Europie Zachodniej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Geneza i charakterystyka feudalizmu w Europie Zachodniej - strona 1 Wykład - Geneza i charakterystyka feudalizmu w Europie Zachodniej - strona 2 Wykład - Geneza i charakterystyka feudalizmu w Europie Zachodniej - strona 3

Fragment notatki:

Geneza i charakterystyka feudalizmu w Europie Zachodniej
Pytanie to trochę wykracza poza to, co znajdziecie w podręczniku Zientary na stronach 160-166, tak więc wkleiłem Wam notatki z zajęć, które były wyjątkowo przejrzyste w tym przypadku. Chciałbym abyście napisali tutaj o czynnikach, które przyczyniły się do wprowadzenia systemu feudalnego, oraz o tym na czym on polegał, kogo obejmował i jakie były prawa i obowiązki poszczególnych jego elementów. GENEZA FEUDALIZMU Charakterystyczne dla feudalizmu było to, że każdy był czyimś człowiekiem, każdy był od kogoś zależny miał odpowiednie miejsce w wielkiej piramidzie społecznej, którego nie mógł zmienić. Hrabia był człowiekiem króla, rycerz seniora, chłop pana włości. GENEZA STOSUNKÓW OSOBISTEJ ZALEŻNOŚCI
Ukształtowanie się zależności chłopów. W ogólności chodziło o to, że część społeczeństwa stawała się biedna i nie mogła wypełnić zobowiązań wojskowych obciążających wolnych posiadaczy ziemskich. Dlatego też ci wolni posiadacze oddawali swą ziemię seniorowi i otrzymywali z powrotem ale już bez zobowiązań wojskowych (bo przestawali być posiadaczami) za to ze zobowiązaniami na rzecz seniora. Ukształtowanie się zależności osobistej Taka konieczność poddania się w opiekę silniejszemu pojawia się, gdy słabnie oparcie w innych strukturach, państwowych, rodowych, miejskich czy wiejskich, a te jak wiadomo dość konkretnie osłabły w okresie wczesnego średniowiecza. Tak więc słabi poddawali się pod opiekę silniejszym od siebie ci jeszcze silniejszym i tak tworzyła się drabina feudalna. Niezależnie od klasy społecznej w okresie lokalnych wojen między możnymi, najazdów barbarzyńskich czy też wikińskich ludność była stale narażona na różne niebezpieczeństwa, zagrażające ich życiu. Oprócz tego była również narażona na niebezpieczeństwa ekonomiczne, zwłaszcza po rozpadzie monarchii frankońskiej po Verdun w 843 r., kiedy to zaczęła się samowola możnych, często zagarniających własność i wolność ostatnich wolnych chłopów czy wasali, rościli oni sobie prawa do ich ziem i często chcieli zagarniać siłą, co powodowało, że ludzie ci szukali sobie protektorów, którzy by ich uchronili przed taką samowolą. Tworząc tą piramidę feudalną przez mnożenie stosunków zależności nie mieli oni świadomości że tworzą nową formę ustroju, bowiem w rzymie starożytnym u schyłku cesarstwa też istniał system patronatu, z którego korzystali ludzie uciekający przed obciążeniami ze str. państwa. Rola zmian w sztuce wojennej
Drużyna:
Zbrojni mieszkali pod dachem Pana już od czasów późnorzymskich, potem w okresie feudalnym byli niezbędni do prowadzenia wojen prywatnych. Nazywani byli w czasach rzymskich bucellari od specjalnych sucharów - lepszych jakimi ich karmiono. Choć było to nielegalne nie było pod koniec Imperium takiego Pana, który by nie miał obstawy w postaci tych lojalnych najemników.

(…)

… żeby ich ktoś odrywał od prac polowych. Wszystkie te trudności spowodowały, że coraz większą rolę zaczęła odgrywać kawaleria, bo pospolite ruszenie, które składało się z chłopów stawiających się często tylko z kijem nie było w ogóle skuteczne i miało małą wartość. Konia sobie nie mogli kupić, bo kosztował on 6 wołów, pancerz skórzany wzmocniony płytkami tyle samo, a hełm 3 woły. Chłopów nie było na to stać, poza tym walka konna wymagała długotrwałych ćwiczeń i przygotowań a chłop nie miał na to czasu. To wszystko doprowadziło do degradacji pieszego żołnierza z pospolitego ruszenia, za Karola Młota (Poitiers - 732), gdzie użył on kawalerii częściowo pod wpływem Arabów. Poza tym rozwinęła się technika walki konnej. Pojawiły się strzemiona, nie znane do IX w, co sprawiło że wojownik był stabilniejszy w siodle i mógł…
… tak właśnie I władcy frankijscy zdobyli władzę, właśnie przez to, że pewne jednostki otaczały się drużyną i uzależniały innych. Zmiana organizacji wojskowej i wzrost znaczenia kawalerii W państwie Franków zachował się obowiązek pospolitego ruszenia, w początkowym okresie jednak chłopi sami musieli zakupić sobie uzbrojenie ciężkozbrojnego piechura, z czasem jednak gdy zubożeli i upadła gosp. towarowo-pieniężna…
… i pańszczyznę jak w przypadku chłopów. Systemy feudalizowania ziemi.
1. Występował kiedy pan, ze swojej ziemi wykrawał kawałek dla lennika. 2. Drugi system to precaria - od preces - prośby, kiedy to beneficjum ziemskie zostawało nadane za sprawą prośby proszącego. Precarium a beneficjum
Ponieważ precaria wiązała się etymologicznie z prośbą, więc ten rodzaj nadania zaczęto wiązać z nadaniem za czynsz…
… wierność, co dawało gwarancję Boską, w ogóle w owych czasach, taką przysięgę składali duchowni swojemu bpowi, albo chłopi panu albo urzędnicy. Dlatego tylko hołd ustanawiał bliską więź między ludźmi, przysięga nie. III inwestytura
Nadanie lenna, za pomocą symbolicznego przedmiotu - zob. niżej Nazwy stron
Osobę przyjmującą hołd zwano seniorem od początku, a poddającego się człowiekiem seniora…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz