Wykład - elektroniczna aparatura medyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2485
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - elektroniczna aparatura medyczna - strona 1

Fragment notatki:

7. Elementy decydujące o osłabieniu promieniowania w RTG
Osłabianie promieniowania, na które składa się zjawisko pochłaniania i rozpraszania ma kluczowe znaczenie w diagnostyce radiologicznej. Obrazy rentgenowskie oglądane na zdjęciu i podczas prześwietlania powstają dzięki zróżnicowanemu osłabianiu zależnemu od rodzaju materiału. Za pochłanianie promieniowania jest odpowiedzialne zjawisko fotoelektryczne. Im wyższa zawartość pierwiastków o dużych liczbach atomowych, tym pochłanianie większe. Tkanki miękkie zbudowane głownie z pierwiastków lekkich, takich jak wodór, węgiel czy tlen wytwarzają bardzo mało fotoelektronów. Natomiast kości zawierające wapń dużo. Dlatego w obrazie rentgenowskim występują różnice zaczernienia między np. gazem, tkankami miękkimi i tkanką kostną.
Wzajemny udział pochłaniania i rozpraszania w osłabieniu promieniowania zależy energii promieniowania i rodzaju materiału. Im wyższa energia promieniowania tym większe rozpraszanie.
8. Rola substancji kontrastujących w prześwietleniu RTG
Wstrzykiwany jest specjalny (widoczny w promieniach Rentgena) barwnik tzw. "kontrast", który umożliwia wykonanie szczegółowych zdjęć. Kontrast po woduje intensywne wzmocnienie określonego organu lub naczynia, czyli wtedy tk.miękkie są widoczne na zdj.RTG, podobnie jak tk.twarde.
9. Sposoby poprawy kontrastu obrazu przy prześwietleniu RTG.
Kontrast jest to różnica w rozróżnianiu danych obszarów. Ostro uwydatniająca się różnica, jaskrawe przeciwieństwo. Kontrast jest określony stosunkiem jaskrawości jasnych i ciemnych elementów obrazu. Kontrast może być poprawiony poprzez: jakość promieniowania (im więcej prom.rozposz, tym gorszy kontrast), zależy od str.przedmiotu, czułości błony i rodzaju folii rozpraszającej, foli wzmacniającej , oraz od parametrów toru wizyjnego.
11. Sposoby kontroli dawki promieniowania przyjętej przez obsługę urządzeń RTG.
Metody kontroli dawek można podzielić na aktywne i pasywne. Do przyrządów aktywnych zalicza się liczniki gazowe (komory jonizacyjne, licznik proporcjonalne i liczniki Geigera- Mullera), liczniki scyntylacyjne i półprzewodnikowe. W gabinetach stomatologicznych z RTG przyrządy aktywne stosuje się praktycznie tylko w trakcie odbioru, kiedy wykonuje się pomiar mocy dawki promieniowania RTG w wybranych miejscach. Może się zdarzyć, że stomatolog wyposaży siebie i swój personel w kieszonkowy przyrząd aktywny (najczęściej półprzewodnikowy), lecz jest to kosztowne (minimalna cena to ok. 1000 zł.) i aby wyniki były ważne ustawowo należy dokonywać corocznego wzorcowania w akredytowanym laboratorium, a koszt takiej kalibracji to około 300 zł. Występuje także obowiązek dodatkowego dokumentowania tych pomiarów. W praktyce zarówno polskiej jak i światowej rutynowa kontrola dawek oparta jest o przyrządy pasywne, które nie potrzebują zasilania energia elektryczną. Do metod pasywnych zaliczamy dawkomierze: filmowe, termoluminescencyjne, optoluminescencyjne. Każdy taki dawkomierz składa się z obudowy z klipsem oraz z elementu czułego na promieniowanie. Przy użyciu dawkomierza pasywnego wyznacza się indywidualny równoważnik dawki Hp(d). Zasada działania detektora filmowego jest taka sama jak w standardowym zdjęciu RTG czyli mierzy się zaczernienie kliszy fotograficznej po ekspozycji na promieniowanie RTG. W detektorach termoluminescencyjnych (TLD) mierzy się natężenie światła emitowanego podczas podgrzewania go w specjalistycznej aparaturze zwanej czytnikiem TL. Ilość tego światła jest proporcjonalna do zakumulowanej dawki. W detektorach optoluminescencyjnych również wykonuje się pomiar natężenia światła emitowanego, lecz świecenie wzbudza się laserem. Metoda termoluminescencyjna ma wiele zasadniczych zalet: jest najczulsza, co pozwala mierzyć na poziomie 30 mSv a nawet niższym, można zautomatyzować proces odczytu i identyfikacji osoby, detektory są wielokrotnego użytku, dawkomierz ma wygodną i małą obudowę.


(…)

…, zwracając szczególną uwagę na jego oddech oraz zachowanie się ciśnienia i tętna ze względu na możliwość wystąpienia takich powikłań, jak: bezdech, hipowentylacja, zaburzenia rytmu serca, hipotonia. Kardiowersja elektryczna jest zabiegiem w miarę bezpiecznym i powikłania obserwuje się rzadko.
Elektrostymulacja przezskórma.
Wskazania: - rzadkoskurcz krytyczny z objawami małego rzutu minutowego, z częstością…
… elektryczną serca w ciągu całej doby. Badanie zlecane jest przez kardiologa najczęściej w przypadku podejrzenia nieprawidłowej, nierównej pracy serca, zaburzeń rytmu itp. Typowe wskazania do badania to: - zaburzenia rytmu serca (diagnostyka kołatań serca, przyspieszonego bicia serca, nierównej pracy serca zgłaszanej przez pacjenta); - bradykardia - wolna czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę…
… przez internet.
Pyt.74. Kontroler arytmii. Metody pozyskiwania i prezentacji informacji w arytmii
Arytmia, czyli zaburzenia rytmu serca, nie jest chorobą sama w sobie, lecz objawem różnych czynnościowych lub organicznych zmian w sercu, albo zaburzeń ogólnoustrojowych.
Medycyna dysponuje wieloma "narzędziami" diagnostyki, umożliwiającymi rozstrzygnięcie wymienionych wyżej kwestii. Pierwszym, podstawowym…
… przedsionków) lub około 50 cm (do badania czynności komór), licząc od zębów. Następnie elektrodę łączy się z aparatem EKG.
Odprowadzenie wewnątrzkomorowe (wsierdziowe)
Stosowane są do monitorowania i diagnozowania zaburzeń rytmu serca poprzedzającego wszczepienie kardiostymulatora. Wprowadzane są przez żyłę łokciową.
Odprowadzenia nasercowe (nasierdziowe)
Stosowane bywają w warunkach otwartej klatki…
… po zawale mięśnia sercowego, z kardiomiopatią przerostową i rozstrzeniową, z nadciśnieniem, z arytmogenną dysplazją prawej komory, z twardziną układową, po operacjach serca oraz w diagnostyce zaburzeń rytmu serca i omdleń. Obserwuje się zwiększenie częstości oznaczania późnych potencjałów komorowych serca w praktyce klinicznej.
Pyt.92. Istota zapisu sygnału w elektrokardiografii holterowskiej - cyfrowej…
… - wykluczenie bloku serca (zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych). - choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; - ocena sprawności stymulatora serca u pacjentów ze wszczepionym rozrusznikiem (stymulatorem) serca; - omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności - potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych…

Badania izotropowe - za pomocą tych badań dowiadujemy się jak następuje rozpływ krwi Koronarografia - angiografia tętnic wieńcowych. Badanie polegające na podaniu do tętnic wieńcowych kontrastu, umożliwiającego uwidocznienie ich światła na monitorze lub zdjęciu rentgenowskim. Badanie to stosowane jest szeroko w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym badaniem służącym do kwalifikacji…
… prędkości przepływu
Przetwornik termonemometryczny
Przetwornik ultradźwiękowy z dwoma elementami ultradźwiękowymi
Przetwornik ultradźwiękowy wykorzystujący zawirowania przepływu
Przetwornik typu wiatraczkowego
Przetwornik typu zwężkowego (np. w postaci sitka, jako przewężenia)
Zakres pomiarowy: Przepływowy: 10 l/sek.
Pojemnościowy: 10 l.
Charakterystyka częstotliwościowa: f układu oddechowego = 4 Hz…
… wszystkie polecenia tak jak mu się każe.
Pyt. 49. Techniczne warunki pomiaru parametrów spirometrycznych.
Odpowiedni przetwornik rzędu 3%, odpowiedni zakres, dokładność, liniowość, dobra charakterystyka częstotliwościowa, opór przepływu
Pyt. 50. Pomiar objętości zalegającej w płucach. Metoda wypłukiwania azotu z płuc. Dokładność.
Gazem znacznikowym w tej metodzie jest azot. W powietrzu znajduje się 21% tlenu…
… na ciele badanego:
elektroda czerwona - prawa ręka (RA)
elektroda żółta - lewa ręka (LA)
elektroda zielona - lewa goleń (LF)
elektroda czarna - prawa goleń (tzw. punkt odniesienia; ziemia)
Trzy pierwsze elektrody tworzą tzw. trójkąt Einthovena, który w założeniu jest trójkątem równobocznym, co sprawia, iż linie poprowadzone prostopadle z każdego ze środków trzech boków, reprezentujące zerowy potencjał…
… serca podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w Pracowni Holterowskiej a zapisane dane oceniane są przez kardiologa. Zapis z taśmy magnetycznej lub innego nośnika danych wprowadzany jest do komputera i analizowany przez specjalistę.
Podstawowe cechy elektrod Lead Lok: wysoka jakość sygnału, brak sztucznych szmerów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

piotr napisał(a):

2022-01-11 21:54:20

Nie wiem dlaczego ale w żaden sposób nie mogę tego pobrać pokazuje mi że zły format pdf-u