Elektrokardiogram-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrokardiogram-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w elektrokardiografii. Realizacja bezpiecznych podłączeń pacjenta.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiografia - cos więcej jest jeszcze na tych stronach
http://www.wiedza.servis.pl/haslo/Elektrokardiografia
Standardowe EKG wykonuje się przy pomocy 12 odprowadzeń:
3 dwubiegunowe kończynowe Einthovena (I , II , III)
3 jednobiegunowe kończynowe wzmocnione Goldbergera (aVR, aVL, aVF)
6 jednobiegunowych przedsercowych Wilsona (V1, V2, V3, V4, V5, V6)
[Edytuj]
Odprowadzenia dwubiegunowe kończynowe Einthovena
W tym odprowadzeniu umieszczamy 4 elektrody na ciele badanego:
elektroda czerwona - prawa ręka (RA)
elektroda żółta - lewa ręka (LA)
elektroda zielona - lewa goleń (LF)
elektroda czarna - prawa goleń (tzw. punkt odniesienia; ziemia)
Trzy pierwsze elektrody tworzą tzw. trójkąt Einthovena, który w założeniu jest trójkątem równobocznym, co sprawia, iż linie poprowadzone prostopadle z każdego ze środków trzech boków, reprezentujące zerowy potencjał, przetną się w środku trójkąta.
Pomiędzy pierwszymi trzema w/w elektrodami wykonuje się pomiar różnicy potencjałów (w mV):
odprowadzenie I - różnica potencjałów pomiędzy elektrodami "lewa ręka" a "prawa ręka" (LA - RA)
odprowadzenie II - różnica potencjałów pomiędzy elektrodami "lewa goleń" a "prawa ręka" (LF - RA)
odprowadzenie III - różnica potencjałów pomiędzy elektrodami "lewa goleń" a "lewa ręka" (LF - LA)
Odprowadzenia jednobiegunowe kończynowe wzmocnione Goldbergera
Z powyższych 3 elektrod odczytujemy również wzmocnione (ang. augmented - wzmocniony, powiększony) sygnały:
odprowadzenie aVR - z elektrody "prawa ręka" (RA)
odprowadzenie aVL - z elektrody "lewa ręka" (LA)
odprowadzenie aVF - z elektrody "lewa goleń" (LF)
Odprowadzenia jednobiegunowe przedsercowe Wilsona
Połączenie razem 3 w/w odprowadzeń kończynowych daje teoretycznie wypadkowy potencjał równy 0. Ten wspólny punkt można połączyć z ujemnym biegunem galwanometru, a kolejne elektrody połączyć z biegunem dodatnim galwanometru.
W standardowym 12-odprowadzeniowym EKG wykorzystuje się 6 elektrod jednobiegunowych przedsercowych Wilsona:
V1 - elektroda w lewym czwartym międzyżebrzu (przestrzeni międzyżebrowej) przy lewym brzegu mostka
V2 - elektroda w lewym czwartym międzyżebrzu (przestrzeni międzyżebrowej) przy prawym brzegu mostka
V3 - w połowie odległości pomiędzy elektrodami V2 a V4
V4 - elektroda w lewym piątym międzyżebrzu (przestrzeni międzyżebrowej) w linii środkowo-obojczykowej lewej


(…)

… wkłada się elektrodę (ok. 3 mm średnicy) i prosi o jej połknięcie, jednocześnie przesuwając ją do przodu na głębokość około 20-35 cm (do badania czynności elektrycznej przedsionków) lub około 50 cm (do badania czynności komór), licząc od zębów. Następnie elektrodę łączy się z aparatem EKG.
Odprowadzenie wewnątrzkomorowe (wsierdziowe)
Stosowane są do monitorowania i diagnozowania zaburzeń rytmu serca
… lub w dół. Odcinek stanowi fragment linii izoelektrycznej łączącej sąsiadujące załamki. Natomiast odstęp to suma załamków i odcinków.
Załamek P jest odzwierciedleniem depolaryzacji mięśni przedsionków. Przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne w zależności od podłączenia odprowadzenia.
Odcinek PQ czas przewodzenia pobudzenia z węzła przedsionkowo-komorowego do Pęczka Hisa.
Zespół QRS jest wynikiem depolaryzacji komór.
Odcinek ST Odzwierciedla początkową fazę repolaryzacji komór.
Załamek T Odpowiada końcowej fazie repolaryzacji komór.
Fragment EKG
T [ms]
U [Mv]
P
0 100
 0 0,3
P-Q
0 100
0
GRS
60 100
 5
Q
10
 0,3
R
50
3
S
20
2
S-T
100
0
T
300
2
T-P
500
0
Zaokrąglone fragmenty przebiegów (P, T) to niskie składowe częstotliwościowe, zaś ostre fragmenty (Q, R, S) to składowe wysokoczęstotliwościowe…
… sygnału o f={60,80,100}Hz.
Przy chorobie Parkinsona nie stosujemy badania alternatywne do EKG.
Elektrokardiograf komputerowy. Algorytm pracy.
Rysunek Schemat blokowy komputerowego EKG.
Algorytm działania jest prosty. Elektrody mają za zadanie zebranie z ciała sygnału EKG, dokładnie w taki sam sposób jak robi to tradycyjny elektrokardiograf (ilość odprowadzeń też jest identyczna). Następnie moduł EKG…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz