Wykład - działalność gospodarcza fundacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - działalność gospodarcza fundacji - strona 1

Fragment notatki:

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA FUNDACJI -w rozmiarach służących realizacji jej celów; po spełnieniu ustawowo określonych warunków, i że jest to działalność akcesoryjna w stosunku do podstawowego celu fundacji, jakim jest prowadzenie działalności statutowej
-podstawa prawna - ustawa o fundacjach i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
kryteria prawne:
*określenie zamiaru prowadzenia DG w statucie fundacji
*przeznaczenie środków majątkowych (co najmniej 1000zł)
*wpis do KRS
*prowadzenie DG wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych
-3 pierwsze powinny być załatwione przed rozpoczęciem DG; ostatni warunek powinien być spełniony w trakcie
-fundacja może prowadzić DG od samego początku jej powstania lub w czasie późniejszym
-podjęcie działalności musi być odnotowane w statucie
-wymóg minimum majątkowego to 1000zł
-jeżeli fundacja wpisana do rejestru podmiotów nie będących przedsiębiorcami podejmuje następnie działalność gospodarczą podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców
-w konsekwencji fundacja wpisana jest do 2 rejestrów: przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami
-fundacja prowadząca DG jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej -jedyna różnica pomiędzy prowadzeniem DG pomiędzy przedsiębiorcą a fundacją jest wymóg akcesoryjności charakteru tej działalności w stosunku do założeń statutowych
-fundacje mogą prowadzić każda DG oprócz tych zastrzeżonych w ustawach szczególnych
-działalność gospodarcza - jako pomocnicza, służebna - ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych
-prowadzenie DG nie może być celem samoistnym fundacji -działalność gospodarcza ma pozostawać w związku z działalnością statutową, ale nie ma być jedynym zadaniem fundacji
-akcesoryjność działalności gospodarczej względem działalności statutowej
-w razie przekroczenia wyznaczonych ustawa granic, stosuje się przepisy dotyczące sądowego nadzoru nad fundacją -statut fundacji powinien określać przedmiot, zakres i ewentualnie forma organizacyjno - prawna prowadz. DG
-jeżeli tego nie ma trzeba zmienić statut
-wskazanie czy działalność będzie prowadzona przez wyodrębnione jednostki czy władze statutowe fundacji
-DG fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną → zakład
-zakład fundacji nie ma osobowości prawnej, jego odrębność i samodzielność ma jedynie charakter wewnętrzny
-jeżeli nie wyodrębniono działalność prowadzi zarząd fundacji
-fundacja ustala dochód ze wszystkich źródeł przychodu, podlegających opodatkowaniu


(…)


-wymóg minimum majątkowego to 1000zł
-jeżeli fundacja wpisana do rejestru podmiotów nie będących przedsiębiorcami podejmuje następnie działalność gospodarczą podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców
-w konsekwencji fundacja wpisana jest do 2 rejestrów: przedsiębiorców i podmiotów niebędących przedsiębiorcami
-fundacja prowadząca DG jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz