Wykład - dyspresja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - dyspresja - strona 1 Wykład - dyspresja - strona 2 Wykład - dyspresja - strona 3

Fragment notatki:

Dyspersja - odchylenie od średniej
Zadanie 1
Zużycie energii elektrycznej przez wybrane gospodarstwa domowe w marcu 2000 zamieszkujące wspólnie budynek w Gdańsku w kWh.
Zbadaj tendencje centralną oraz dyspersje stosując odpowiednie miary.
Zużycie energii w kWh
82
-32,3
1043,29
32,3
96
-18,3
334,89
18,3
106
-8,3
68,89
8,3
122
7,7
59,29
7,7
129
17,7
216,09
14,7
130
15,7
246,49
15,7
135
20,7
423,29
20,7
Σ800
× 2397,49
117,7
Szereg szczegółowy Cecha stała rzeczowa: gospodarstwa domowe zamieszkujące wspólnie budynek
czasowa: marzec 2000
przestrzenna: Gdańsk
Cecha zmienna: zużycie energii elektrycznej w kWh - cecha ilościowo ciągła.
I. Tendencja centralna
Interpretacja:
Średnie zużycie energii wynosi 114,3 kWh
II. Dyspersja
s - odchylenie standardowe
Interpretacja:
Przeciętnie zużycie energii elektrycznej odchyla się od średniego o 18,5 kWh
Interpretacja:
Przeciętnie zużycie energii elektrycznej odchyla się od średniego o 16,2%
- współczynnik zmienności w oparciu o odchylenie zmienności
Interpretacja jest podobna
s - jest liczbą absolutną
- jest liczbą względną - sprowadzoną do wartości procentowej.
s - im bliższa wartość s wartości średniej tym lepiej (ale nie zawsze)
Interpretacja:
Przeciętnie zużycie energii elektrycznej odchyla się od średniego o 16,8 kWh
Interpretacja:
Przeciętnie zużycie energii elektrycznej odchyla się od średniego o 14,7%
d - odchylenie standardowe
Wyraz „przeciętnie” można zastąpić sformułowaniem „średnio rzecz biorąc”. Zużycie energii w kWh
82
96


(…)

… oC i więcej.
D - dominanty nie obliczmy ponieważ mamy dwie wartości dominujące.
< 4,8 ; 19,2 >
II. Odchylenie ćwiartkowe Q
oC
Interpretacja:
Połowa obszaru zmienności 50% środkowych temperatur wynosi 6 oC.
Interpretacja:
U tych 50% dni temperatura odchyla się o 50% od mediany.
Typowy obszar zmienności
< 6 ; 18 >
Zadanie domowe
Staż pracy w latach kobiet w zakładzie x przedstawia się następująco…
…% gospodarstw domowych zużywa 122 kWh i mniej, oraz 50% gospodarstw domowych zużywa 122 kWh i więcej.
Q1=96 kWh
Interpretacja:
25% gospodarstw domowych zużywa 96 kWh i mniej, oraz 75% gospodarstw domowych zużywa 96 kWh i więcej.
Q3=130 kWh
Interpretacja:
75% gospodarstw domowych zużywa 130 kWh i mniej, oraz 25% gospodarstw domowych zużywa 130 kWh i więcej.
II. Odchylenie ćwiartkowe Q
kWh Interpretacja:
Połowa…
… przedziału mediany - dolna granica
50% kobiet ma staż pracy 14,03 lat i miej oraz 50% kobiet ma staż pracy 14,03 lat i więcej.
Najczęściej występującym stażem pracy jest staż 13,67 lat.
25% kobiet ma staż pracy 12,22 lat i mniej oraz 75% kobiet ma staż pracy 12,22 lat i więcej.
75% kobiet ma staż pracy 16,075 lat i mniej oraz 25% kobiet ma staż pracy 16,075 lat i więcej.
II. Odchylenie ćwiartkowe Q…

16
64
12
5
60
0
0
0
0
15
5
75
3
2
15
45
17
2
34
5
5
10
50
20
2
40
8
8
16
128
22
2
44
10
10
20
200
25
1
25
13
13
13
169
27
1
27
15
15
15
225
Σ
30
260
×
×
178
1572
Szereg rozdzielczy jednostopniowy.
Cecha stała rzeczowa: dni
czasowa: kwiecień godzina 12.00
przestrzenna: Gdańsk
Cecha zmienna: temperatura w oC - cecha ilościowo ciągła.
I. Tendencja centralna
Interpretacja:
Średnia temperatura w kwietniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz