Wykład - definicje samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicje samorządu terytorialnego - strona 1 Wykład - definicje samorządu terytorialnego - strona 2 Wykład - definicje samorządu terytorialnego - strona 3

Fragment notatki:

Samorząd terytorialny prof. UE dr hab. Grażyna Szpor
Wykład 1
DEFINICJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego (przyjęta w 1985 r. w Rio de Janeiro przez Międzynarodowy Związek Władz Lokalnych) określa samorząd jako : "prawo i powinność władz lokalnych do lokalnego regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra społeczności lokalnej", uznaje, że kompetencje władz lokalnych powinny zostać ujęte w konstytucji i ustalone w formie ustawowej. Nadzór nad władzami lokalnymi powinien się opierać wyłącznie na kryterium zgodności z prawem, a jego procedura powinna być ustalona w konstytucji lub ustawie.
Definicja samorządu w EKST
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 1985 r. określa samorząd jako prawo i faktyczną zdolność zbiorowości lokalnych do regulowania i zarządzania zgodnie z ustawami znaczną częścią spraw publicznych na własną odpowiedzialność i w interesie mieszkańców.
Podstawowe kompetencje samorządów lokalnych i nadzór nad ich wykonywaniem powinien być uregulowany w konstytucji lub ustawach.
TEORIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Teoria naturalistyczna traktuje samorząd jako załatwianie -niezależnie od państwa - spraw niezmiennie wynikających z natury jednostki.
Teoria państwowa opiera się na założeniu suwerenności państwa, które wykonuje władzę przez własne organy ale może ich część przekazać społeczności lokalnej jako odrębnemu podmiotowi prawnemu wchodzącemu w stosunki z państwem i nadzorowanemu przez państwo.
Teoria polityczna istotę samorządu upatruje w honorowym uczestnictwie osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych (Gneist, Schnapp)
MODELE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Niejednolitość samorządu sprawia, że w zależności od przyjętych kryteriów możemy wyodrębnić:
według kryterium zadań :
- model unitarny -model dualistyczny według kryterium organizacyjnego : -model jednostopniowy -model dwustopniowy -model trzystopniowy według kryterium ingerencji państwa : -model w którym samorząd poddany jest nadzorowi państwowemu o charakterze dyrektywnym -model w którym samorząd poddany jest nadzorowi państwowemu o charakterze weryfikacyjnym (represyjnym i prewencyjnym).
Zasady samorządu terytorialnego
Subsydiarności
Samodzielności
Demokracji przedstawicielskiej
Wolności zrzeszania
Zasada pomocniczości
Zasada pomocniczości (subsydiarności) uznawana jest za jedną z ogólnych zasad prawa, a nie tylko prawa samorządu terytorialnego. Expressis verbis wyrażona została w preambule do Konstytucji. W zamierzeniu ustawodawcy ma umacniać uprawnienia obywateli i ich wspólnot

(…)

… w znaczeniu określonym w art. 140 k.c., prawa pochodne od własności, stanowiące ograniczone w stosunku do niej formy władania rzeczami (ograniczone prawo rzeczowe) oraz prawa na dobrach niematerialnych. W rezultacie procesów komunalizacyjnych obok własności państwowej i osobistej ukształtowała się nowa kategoria własności — własność komunalna, a własność społeczna przestała funkcjonować w prawie cywilnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz