Wykład - czynniki maksymalnej siły włókna mięśniowego, sem I-IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - czynniki maksymalnej siły włókna mięśniowego, sem I-IV - strona 1 Wykład - czynniki maksymalnej siły włókna mięśniowego, sem I-IV - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki określające maksymalną siłę włókna mięśniowego i mięśnia, współzależność między długością sarkomerów i siłą skurczu włókna mięśnia szkieletowego Mięsień w czasie skurczu izotonicznego lub izometrycznego rozwija pewną siłę, dzięki której może nadać określonej masie przyspieszenie lub przy dużej masie pokonywać tylko przyspieszenie siły ciążenia. Miarą tzw. maksymalnej siły izolowanego mięśnia jest ta największa masa, jaką miesień pod wpływem maksymalnej podniety, czyli podczas skurczu maksymalnego, zdoła jeszcze podnieść lub to maksymalne napięcie, które może on rozwinąć w warunkach skurczu izometrycznego. W praktyce, przy oznaczaniu siły mięśnia oznacza się maksymalne jego napięcie wyrażające się tą największą masą, jaką mięsień po określonym podniesieniu jest w stanie, choćby na krótko, utrzymać w bezruchu. W tym przypadku miarą siły mięśnia są kilogramy masy. Siłę mięśnia mierzy się w warunkach statyki (przy użyciu np.dynamometrów sprężystych), a nie w ruchu.
Napięcie, a więc i siła mięśniowa, jest sumą napięć rozwijanych przez włókna kurczliwe, z których miesień jest zbudowany, czyli jest w pewnym zakresie proporcjonalna do powierzchni poprzecznego przekroju mięśnia. Napięcie mięśni nie zależy od ich długości, lecz ich grubości.
Wielkość siły mięśniowej zależy od:
- powierzchni tzw. fizjologicznego przekroju mięśnia (suma poprzecznych przekrojów wszystkich jego włókien - Przekrój ten jest równy anatomicznemu (przekrój prostopadły do włókien mięśnia) tylko w mięśniach o równoległym przebiegu włókien. W mięśniach o skośnym przebiegu włókien suma ich przekrojów poprzecznych może znacznie przewyższać powierzchnię przekroju poprzecznego całych mięśni. Dlatego siła np. krótszych mięśni pierzastych jest o wiele większa od siły mięśni dłuższych mających tę samą grubość, ale równoległy przebieg włókien. W celu porównania siły różnych mięśni dzieli się wielkość maksymalnej masy, jaką mięsień może utrzymać, przez liczbę cm2 jego fizjologicznego przekroju poprzecznego(w ten sposób obliczana jest tzw. bezwzględna siła mięśnia)
- stopień rozciągnięcia mięśnia(długość początkowa mięsnia, przy której rozwija on największą siłę to tzw. długość spoczynkową. Zwykle taką długość ma wiele mięśni w stanie spoczynku.):siła rozwijana przez kurczący się miesień jest proporcjonalna do liczby mostków poprzecznych powstających w jednostce czasu pomiędzy nitkami aktyny i miozyny. Maksymalna siła skurczu osiągana jest przy optymalnym nałożeniu tych nitek, gdy liczba mostków poprzecznych powstających w jednostce czasu pomiędzy nimi jest największa. W czasie rozciągania mięśnia cząsteczki aktyny wysuwają się spomiędzy cząsteczek miozyny i zmniejsza się liczba łączących je mostków poprzecznych. Z kolei kiedy mięsień jest krótszy niż jego długość spoczynkowa, nitki cienkie zachodzą na siebie, co również powoduje zmniejszenie liczby mostków poprzecznych.


(…)

…, co również powoduje zmniejszenie liczby mostków poprzecznych.
Szybkość skurczu mięśnia zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do jego obciążenia. Optimum działania siły uzyskuje się przy rozciągnięciu wynoszącym 20% jego długości spoczynkowej ,tj. długości występującej przy uwolnieniu mięśnia przynajmniej od jednego z przyczepów(Krzymowski) [Ganong]:szybkość skurczu mięśnia zmienia się odwrotnie proporcjonalnie w stosunku do jego obciążenia. Dla określonego obciążenia szybkość jest największa przy długości spoczynkowej i zmniejsza się, gdy długość wyjściowa mięśnia jest większa lub mniejsza od długości spoczynkowej]. Stopniowanie siły skurczu mięśnia odbywa się przy udziale 2 mechanizmów:
1.włączaniu w zależności od potrzeb różnej ilości jednostek motorycznych(jednostka taka składa się z neuronu ruchowego wraz…
… ze wszystkimi włóknami mięśniowymi zaopatrywanymi przez odgałęzienia nerwowe pochodzące od jego aksonu)
2.częstość impulsów wysyłanych przez motoneuron do podlegających mu włókien mięśniowych (20-25 imp./s uruchamia 25-75% maksymalnej siły mięśniowej.35-40imp/s uruchamia ponad 75% tej siły)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz