Wykład - Budżet jako narzędzie polityki ekonomicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Budżet jako narzędzie polityki ekonomicznej  - strona 1 Wykład - Budżet jako narzędzie polityki ekonomicznej  - strona 2

Fragment notatki:

Podstawy makroekonomii dr Katarzyna Nagel
Wykład 7
Budżet jako narzędzie polityki ekonomicznej pojawił się w XVIII w. Natomiast jako narzędzie ekonomiczne i światowe - w XIII w.
Sektor publiczny - ogół transakcji ekonomicznych podejmowanych przez rząd i władze samorządowe (gminy, powiaty, województwa).
Autonomiczne stabilizatory koniunktury - narzędzie polityki fiskalnej działające automatycznie jako czynnik stabilizujący gospodarkę. Zaliczamy do nich progresywny system opodatkowania, zasiłki dla bezrobotnych. Redukują one część wahań gospodarczych.
Rodzaje polityki fiskalnej:
aktywna (dyskrecjonalna)
pasywna
Narzędzia polityki aktywnej:
roboty publiczne
programy wydatków transferowych
inne publiczne programy zatrudnienia
polityka w zakresie stawek podatkowych
Rodzaje deficytu budżetowego:
rzeczywisty
koniunkturalny (uwzględnia aktualny poziom wahań koniunkturalnych w gospodarce)
Polityka fiskalna jest narażona na wiele opóźnień w zastosowaniu swoich instrumentów, które wymagają zmian legislacyjnych (w przepisach prawa).
Rodzaje opóźnień:
diagnostyczne - potrzeba dokonania ocen, zebrania niezbędnych informacji i przetworzenia decyzyjne - niezbędny czas do przeprowadzenia zmian legislacyjnych
wdrożeniowe - czas niezbędny do praktycznego zastosowania przyjętego pakietu środków
związane z reakcją podmiotów gospodarczych na wprowadzane narzędzia interwencyjne - mogą wpływać nie tylko na osłabienie skuteczności polityki fiskalnej, ale także mogą podważać jej sens. W trakcie opóźnienia sytuacja gospodarcza może się drastycznie zmienić.
Struktura wydatków i dochody budżetu:
dochody podatkowe budżetu - 85%
podatki pośrednie - 50%
podatki bezpośrednie - 35%
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10%
dochody nie podatkowe - 15% (dochody z opłat administracyjnych, kary, grzywny, cła, dochody z prywatyzacji gospodarki)
Struktura wydatków budżetowych:
ubezpieczenie społeczne
finanse (obsługa długu publicznego)
ochrona zdrowia
opieka społeczna - ok. 9%
obrona narodowa - 6%
oświata - 5%
administracja - 3%
Polityka monetarna


(…)


Przypisywanie większego znaczenia walce z inflacją niż walce z bezrobociem.
Pieniądz jest towarem i funkcjonuje na rynku. Jest specyficznym towarem, ponieważ pełni rolę powszechnego środka wymiany.
Rodzaje pieniądza:
Pieniądz papierowy (banknoty)
Pieniądz bezgotówkowy (depozyty bankowe)
Pieniądz bankowy (czeki, karty kredytowe)
Funkcje pieniądza:
Środek wymiany
Miernik wartości
Środek płatniczy
Środek…
…%
Polityka monetarna
Kształtowanie się ilościowej teorii pieniądza Irvinga Fishera
gdzie:
P - ogólny poziom cen
T - masa sprzedawanych towarów i usług (PKB w wyrażeniu ilościowym)
M - ilość pieniądza w obiegu
V - średnia szybkość obiegu pieniądza
Na poglądach Fishera powstał nurt monetaryzm. Wykształcił się on w latach 60-tych. Był nurtem opozycyjnym, przeciwieństwem Keynesizmu. Jego głównym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz