Wykład - bazy danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - bazy danych - strona 1 Wykład - bazy danych - strona 2 Wykład - bazy danych - strona 3

Fragment notatki:

BAZY DANYCH
dr Grzegorz Filipczyk
Wykład 1
Literatura podstawowa
Paul Beynon-Davies „Systemy baz danych”
Jeffrey D. Ulmman, Jeniffer Widom „Podstawowy wykład z systemów baz danych”
SQL
CEL WYKŁADU
Tworzenie systemów baz danych (tworzenie baz, tworzenie aplikacji)
Projektowanie relacyjnych baz danych
Projektowanie aplikacji (obiektowych, reagujących na zdarzenia)
Implementacja w MS Access (MySQL)
TWORZENIE SYSTEMÓW BAZ DANYCH
Tworzenie baz danych
Modelowanie struktur danych
Modelowanie integralności danych
Tworzenie aplikacji
Definiowanie procesów
Projektowanie funkcji
Projektowanie i tworzenie interfejsu
POTRZEBA UMIEJĘTNOSCI TWORZENIA BAZ DANYCH - powszechność baz danych w praktyce ekonomisty
BAZA DANYCH to kolekcja powiązanych i trwałych danych (pewna technologia informatyczna). Dane to fakty rejestrowane w bazie danych, ciąg znaków zapisanych w bazie danych
SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH - SZBD (DBMS) - zbiór programów umożliwiających użytkownikom definiowanie, konstruowanie, operowanie (użytkowanie) bazą danych
Definiowanie - specyfikacja typów danych, struktur, związków, integralności dla danych (definiujemy strukturę przechowywaną w bazie danych)
Konstruowanie proces zapisu danych na nośniku danych oraz ich kontrola
Operowanie - zapytanie do bazy danych, modyfikacja, raportowanie.
KONCEPCJA 3 ŚWIATÓW I MODELOWANIE
rzeczywistość fizyczna (my oraz świat wokół nas)
rzeczywistość pojęciowa (odwzorowanie w świadomości, wyobraźni człowieka)
świat danych (odwzorowanie w bazie danych)
BAZA DANYCH
logicznie spójny (wiernie odwzorowujący, zintegrowany) zbiór danych posiadających określone znaczenie (dane + schemat danych)
abstrakcyjne (symboliczne, znakowe), informatyczne odwzorowanie (model) wybranego fragmentu rzeczywistości
intensjonalna - schematy lub ekstensjonalna - dane i związki
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA BAZ DANYCH
Zmniejszenie nadmiarowości (redundancji) przechowywanych danych
Współdzielenie danych (OLTP) - na tych samych danych mogą być współbieżnie różne aplikacje, bez zagrożenia wzajemnego ich niszczenia Autoryzacja dostępu do danych uniemożliwiająca użytkowanie danych przez niepowołanych użytkowników
Wielości interfejsów do danych (możliwość wyświetlania tych samych danych w różnych formatach - układach)


(…)

… reprezentacja danych (tzn. przy użyciu deklaratywnych języków programowania)
Różnorodność widzenia danych (perspektywy)
Fizyczna niezależność danych
Logiczna niezależność danych
Deklaratywny imperatywny język danych CECHY BAZ DANYCH
Trwałość (raz zapisane dane pozostają)
Zgodność z rzeczywistością (dwa czasy: rzeczywisty i transakcyjny, w którym zmiana jest wprowadzana do BD)
MODEL DANYCH
Pojęciowy
Logiczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz