Wykład (5) - Liczba całkowita

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład (5) - Liczba całkowita - strona 1 Wykład (5) - Liczba całkowita - strona 2 Wykład (5) - Liczba całkowita - strona 3

Fragment notatki:

DANE TEKSTOWE W JĘZYKU C - TABLICE ZNAKOWE
Stała tekstowa / łańcuchowa jest tablicą znaków zakończoną znakiem o kodzie: 0
np. stała łańcuchowa: ”Jestem tekstem”
ASCII → . . . ’J’ ’e’ ’s’ ’t’ ’e’ ’m’ ’ ’
’t’ ’e’ ’k’ ’s’ ’t’ ’e’ ’m’ ’\0’ . . .
wartości→ . . . 74 101 115 116 101 109 32 116 101 107 115 116 101 109

adresy →
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0
...
23
24
Definicje i inicjalizacje zmiennych „tekstowych”:
char tekst[ ] = { ’J’, ’e ’, ’s ’, ’t ’, ’e ’, ’m ’, ’ ’, ’t ’, ’e ’, ’k ’, ’s ’, ’t ’, ’e ’, ’m ’, ’\0’ };
char tekst2[ ] = { ”Jestem tekstem” };
char tekst3[ ] = ”Jestem tekstem”;
char tekst4[100] = ”Jestem tekstem”;
char ∗ tekst5;
// wskaźnik na znak == wskaźnik na początek łańcucha znaków
tekst5 = ”Jestem tekstem” ; // przypisanie zmiennej tekst5 adresu stałej tekstowej
tekst5 = tekst4 ;
// poprawne przypisanie adresu tablicy
char tekst6[100];
tekst6 = ”Jestem tekstem” ;
memcpy( tekst6, ”Jestem tekstem”, 15 );
strcpy ( tekst6, ”Jestem tekstem” );
// 100-elementowa tablica znakow
// błędne przypisanie !!!
// poprawne przypisanie
// poprawne przypisanie
Przykładowe operacje na pojedynczych literach tekstu:
tekst[1] = ’E’;
tekst[2] = tekst[2] – 32;
tekst[3] = toupper( tekst[3] );
// zamiana drugiej litery na duŜą
// zamiana trzeciej litery na duŜą (?)
// zamiana czwartej litery na duŜą
for( int i=4; i
void main(void)
{
char nazwa[100];
cout
char* poz_kropki=strrchr(nazwa,'.');
bool jest_txt=false;
if( poz_kropki && strcmp( poz_kropki,".txt" )==0 )
jest_txt=true;
if( !jest_txt )
strcat(nazwa,".txt");
// wyświetlenie wyniku – nazwy z rozszerzeniem txt na końcu
cout

(…)

… litery na duŜą
while(∗wsk++ );
return( tekst );
} //------------------------------------------------------------------------ Zamien_Na_Duze
void main( void )
{
char ∗lancuch_testowy = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
printf( "%s\n" , Zamien_Na_Duze ( lancuch_testowy ) );
}
2) #include <stdio.h>
#include <ctype.h>
// przykład zamiany pierwszych liter wyrazów
char ∗Slowa_Na_Duze( char∗ tekst )
{
char ∗wsk = tekst;
if( !∗wsk )
// jeŜeli tekst pusty to zakończ działanie
return(tekst);
∗wsk = toupper( ∗wsk );
// zamiana pierwszej litery
while( ∗++wsk )
if( ∗(wsk-1) == ' ' )
// jeŜeli poprzedzający znak jest spacją
∗wsk = toupper( ∗wsk );
// zamiana znaku na duŜą literę
return( tekst );
} //------------------------------------------------------------------------ Slowa_Na_Duze
void main( void )
{
char ∗lancuch…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz