Wykład 4, analiza wykresów równowagi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 4, analiza wykresów równowagi - strona 1 Wykład 4, analiza wykresów równowagi - strona 2 Wykład 4, analiza wykresów równowagi - strona 3

Fragment notatki:


  ! "   #   "   !   "   $ !   "   !     % "         "   &       ' " " ! "   ( )   ! " "     *   ! !       "   * " "   + " , "   + ! "   ,     "   * " "     " ! "     "   - ' "     . % /   "   "     "   /   0 1 "     ) "   + ,  2 "   /   0 1 % "     ) "   + , "   Wła ciwo ci  wszystkich  materiałów  wynikaj  z ich  „budowy wewn trznej” Sk d wiadomo jak  mikrostruktur   b dzie miał materiał? &   3 ' # ! & ! 4   !" "#   "# $ % & '( Fazy stałe Fazy proste (czyste pierwiastki  lub ich mieszaniny) Roztwór stały Faza po rednia Faza mi dzymetaliczna Faza mi dzyw złowa Faza Lavesa Faza elektronowa Pierwotny Wtórny Mi dzyw złowy Ró now złowy Mi dzyw złowy Ró now złowy Faza ciekła )   ! * & " !   " +" ! " "# " ! "# ! , $ # - . /   ' 0 $ / $ 1 1 2 1 3 1 4 1 " 1 ( & " !   " +" ! " * "   5 "   6 -7 + 56 7 8 956 ( : 55 ( ; 35 & " !   " +" ! "   " +"   ! " ! %   %   ? "   " %   1 ( 1 1 2 1 3 1 4 # & " !   " +" ! "   " +"   ! " ! %   %   ? "     " 0 ## 1 1 2 1 3 1 4 1 ( & " !   " +" ! "   " +"   ! " ! %   %   ? "   " 0 ### 1 1 2 1 3 1 4 1 ( & " !   " +" ! "   " +"   ! " ! %   %   ? "   " 0 ### 1 1 2 1 3 1 4 1 ( & " !   " +" ! " ! " !   " +" !   ! " ! %   ? "   " %   1 ( 1 1 2 1 3 1 4 # %   & " !   " +" ! " ! " !   " +" !   ! " ! %   1 ( 1 1 2 1 3 ## ? "   " & " !   " +" ! " ! " !   " +" !   ! " ! ? "   " %   1 ( 1 1 2 1 3 1 4 ### & " !   " +" ! " ! " !   " +" !   ! " ! %   1 ( 1 ( @ & " !   " +" ! " ! " !   " +" !   ! " ! 1 ( ) +" A +B C   " * 8 8 D " 0 " A -$ CEA F$ -C 3 D " A F$ CEA F $ -C 4 / "# " " 0 "   F

(…)

…/ C
α
/
&
!
"
!
&
*
!
"
"
!
&
!
!
&
!
!
&
!
"#
"
&
!
"
!
)
B
=
*
'
'
'
0
0
0+α

0+α

α
α
α+β
β
''
'
'
I
0
α+γ
0
0+α

0+α

α
α+β
β
α+σ
α+γ
β+γ
γ
β+γ
γ
γ+σ
α
σ
α+β
β
α+σ
α+γ
β+γ
γ
γ+σ
σ
Jakie praktyczne zastosowanie maj wykresy równowagi?
?
"
$
256 J
α
4<6 J
α+β
β
α
4K6 J
β
α+β
β+γ
<26 J
β+γ
J
Czy stop elaza z w glem bez dodatków stopowych (czytaj: stal niestopowa )
o zawarto ci 0,4% w gla mo e…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz