Wykład (14), Pułapki motywacji osiągnięć; korupcja jako pochodna kultury

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  (14), Pułapki motywacji osiągnięć; korupcja jako pochodna kultury - strona 1 Wykład  (14), Pułapki motywacji osiągnięć; korupcja jako pochodna kultury - strona 2 Wykład  (14), Pułapki motywacji osiągnięć; korupcja jako pochodna kultury - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 14:    Pułapki motywacji osiągnięć; korupcja jako pochodna kultury:  • Edward Banfield – „amoralny familizm”: silna orientacja prorodzinna, tendencja do  popierania swoich i odwzajemniania usług – prowadzi do korupcji (np. Sycylia)  • Robert Merton – koncepcja środków i celów; korupcja – umotywowane zachowanie  wynikające z presji społecznej; prowadzi do naruszenia norm    Korupcja a motyw sukcesu:  • W kulturach przywiązujących duże znaczenie do sukcesu ekonomicznego, a jednocześnie o  ograniczonym dostępie do możliwości (np. z powodu edukacji) – poziom korupcji jest duży  (Rosja, Korea Płd., Turcja, Polska) – czyli w latach 90-tych XX wieku – kraje o wysokim  zróżnicowaniu społecznym, z rozbudzonym motywem sukcesu ekonomicznego są bardziej niż  inne podatne na korupcję (plus familizm) – pokusa korupcji stworzona przez nacisk na  osiągnięcia (przy małych możliwościach)    Lęk przed sukcesem (Horner, 1972r.):  • Gdy jednostka zbliża się do zachowań czy wyników, które mogą być uznane za sukces –  oczuwa strach; przykłady: kobiety w kulturach, gdzie sukces jest rozbieżny z percepcją  kobiecości; mężczyźni – gdy jako chłopcy rywalizowali z ojcem i byli karani (np. wybuchami  gniewu), gdy w jakiejś formie udało im się wygrać z ojcem    Uwarunkowania sukcesu w Polsce:  • Badania z końca lat 90-tych: sukces ekonomiczny pracowników najemnych:  Wykształcenie +  Płeć (mk)  Wielkość miejscowości +  Liczba godzin pracy w tygodniu +  Autorytaryzm/konserwatyzm –    Predyktory sukcesu ekonomicznego przedsiębiorców:  • Autorytaryzm –  • Liberalna postawa wobec prawa (co nie jest zakazane, jest dozwolone; prawo jest po to by je  omijać) +  Predyktory sukcesu społecznego (miejsca na drabinie Cantrilla):  • Pracownicy najemni:  Wykształcenie +  Poczucie skuteczności +  Płeć (mk)  Zaufanie do ludzi +  Autorytaryzm –  Liczba godzin pracy w tygodniu –  • Przedsiębiorcy:  Poczucie skuteczności +  Wartości stabilizacyjno-rodzinne –    Predyktory sukcesu na studiach psychologicznych:  • Zdolność odraczania gratyfikacji +  • Optymizm finansowy –  • Wpływ szkoły i rodziców na decyzje –  • Autorytaryzm –  • Sytuacja finansowa rodziny +  • Umiejętność planowania czasu +  • Tolerancja odmienności +  • Dewiacyjna orientacja wobec studiów i zawodu –  • Oceny maturalne +    Motyw sprawiedliwości:  • Szerokie pojęcie przywoływane w różnych kontekstach; zwykle wtedy gdy mamy do czynienia 

(…)

… los
Myślenie, że sytuacja jest „przejściowa”, polepsza się
Wiara, że robi się coś, czego od nas oczekują, a do pomagania są specyficzne instytucje
powołane do tego celu
Nieświadomość cierpień i krzywd ofiary – brak kontaktu
Poczucie beznadziejności sytuacji i własnej bezradności
Wyłączenie ofiary z definicji zbiorowości, wobec której stosuje się normy moralne
(dehumanizacja)
Przypisywanie ofiarom…
… negatywnej:


Uczestnicy: studenci kulturoznawstwa i socjologii SWPS, 62 osoby, wiek: 19-23 lata; losowo
przydzielani do jednej z dwóch grup, różniących się rodzajem informacji o bohaterze –
osobie, która uległa wypadkowi (potrącenie przez samochód)
Cover story: badanie przedstawiano jako eksperyment nad rolą źródła informacji (tekst
online vs. tekst drukowany) w procesie przetwarzania informacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz