Wykład (12)

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład (12) - strona 1 Wykład (12) - strona 2 Wykład (12) - strona 3

Fragment notatki:

[p_00.cpp]
// Przykładowy program ilustrujący operacje na zwykłej tablicy liczb "float".
// Operacja zapisania wczytanej "wartości" do tablicy
// oraz operacja wyświetlenia wskazanego elementu.
// Bez kontrolowania poprawności indeksu !
#include
#include
void main()
{
float TAB[50];
int
pozycja;
float x;
cout
cin
cout
cin


"Podaj zapisywana pozycje: ";
pozycja;
"Podaj wartosc: ";
x;
TAB[pozycja] = x;
cout pozycja;
x = TAB[pozycja];
cout
//
w liście na zadanej
//
Podczas wykonywania tej operacji
//
powinna być kontrolowana poprawność (zakres)
//
wskazanej pozycji i sygnalizowana poprzez kod_bledu.
//
// PodajElement - funkcja zwracająca odczytaną
//
z zadanej w liście.
//
Podczas wykonywania tej operacji
//
powinna być kontrolowana poprawność (zakres)
//
wskazanej pozycji
//FORMALNY INTERFEJS FUNKCJI
void WstawElement(float tablica[], int
rozmiar,
int
pozycja,
float wartosc,
int& kod_bledu);
float PodajElement(float tablica[], int
int
pozycja,
int& kod_bledu);
rozmiar,
#include
#include
void main()
{
float TAB[50];
int
kod_bledu;
int
pozycja;
float x;
cout
cin
cout
cin


"Podaj zapisywana pozycje: ";
pozycja;
"Podaj wartosc: ";
x;
WstawElement( TAB, 50, pozycja, x, kod_bledu);
if( kod_bledu!=0 )
cout pozycja;
x = PodajElement( TAB, 50, pozycja, kod_bledu);
if( kod_bledu!=0 )
cout=rozmiar )
kod_bledu = 1;
else
{
tablica[pozycja] = wartosc;
kod_bledu = 0;
}
}
float PodajElement(float tablica[], int rozmiar, int pozycja,
int& kod_bledu)
{
if( pozycja=rozmiar )
{
kod_bledu = 1;
return 0;
}
else
{
kod_bledu = 0;
return tablica[pozycja];
}
}
M.Piasecki PODSTAWY PROGRAMOWANIA
−3−
Strukturalizacja, abstrakcja, szablony
[p_02.cpp]
// Operacja normalizacji zadanego indeksu
// poprzez wskazanie najbliŜszego elementu o poprawnym indeksie
//-------------------------- OPIS FUNKCJI ------------------------//
Podczas wykonywania operacji na tablicy
//
zadana pozycja elementu powinna być normalizowana
//
poprzez wskazanie najbliŜszego "poprawnego" ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz