Wykład 11 z podstaw marketingu: Testy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 11 z podstaw marketingu: Testy - strona 1

Fragment notatki:

6.06.11r.
Testy
Test do badania postaw - służy do oceny różnych czynników oddziałujących na wzorce zachowań z punktu widzenia ich względnej ważności oraz intensywności poszczególnych czynników. Test jest zestawieniem różnych stanowisk, które mogą dotyczyć samego respondenta (jego przekonań lub postaw) lub innych ludzi, względnie też produktów, marek towarowych albo usług.
Ten zestaw przekazuje się respondentowi z prośbą, aby ustosunkował się do każdego twierdzenia (czy zgadza się z nim, czy nie, czy traktuje je jako prawdziwe, czy fałszywe)
Test wyobrażeniowy - pomiar polega tutaj na zaprezentowaniu respondentom określonego opisu charakteryzującego jakąś osobę(y) lub jakąś sytuację. Następnie prosi się respondenta, aby wypowiedział się na temat danej osoby lub sytuacji, np. do jakiego typu ludzi ona pasuje.
Dlaczego ludzie tak właśnie zachowują się, jak ocenić tych ludzi i ich postawę, itd. W ten sposób respondenci niebezpośrednio, ale pośrednio (podświadomie) ujawniają swoje postawy.
Odmiany testu wyobrażeniowego:
Test odtwarzania ról - test składający się z zestawu ról, pozycji zawodowych danych osób, ich czynności, list zakupów przez nich dokonywanych.
Test rysunkowy - składa się z jednego lub kilku rysunków przedstawiających rozmowę dwu lub więcej osób. Ich wypowiedzi są ujęte w „dymkach”, z których co najmniej jeden jest pusty. Zadaniem respondenta jest napisanie w pustym dymku brakującej wypowiedzi w danym dialogu.
Test obrazkowy - składa się z jednego lub więcej rysunków lub fotografii, przedstawiających schematycznie i niezbyt wyraźnie określoną sytuację. Respondent ma ja opisać podając przyczyny i wyniki przedstawionej sytuacji, osobowości lub postępowania osób pokazanych na obrazkach.
Test wielokrotnego wyboru
Pojęcie marketingu
Segmentacja
Instrumenty Mmix
Badania
Produkt
Nowość
Cykl życia produktu powiązany z realizacją zysku
Marka
Cena
Dystrybucja
Promocja (instrumenty)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz