Wykład (10) Konstrukcja planu Public Relations

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład  (10) Konstrukcja planu Public Relations - strona 1 Wykład  (10) Konstrukcja planu Public Relations - strona 2

Fragment notatki:


Konstrukcja planu Public Relations
5 etapów diagnoza - badanie stanu wyjściowego, gromadzenie informacji o sytuacji wyjściowej w chwili w której planujemy działania
określenie priorytetów i definiowanie celów PR
planowanie działań
realizacja zaplanowanych działań ocena rezultatów Plan PR jest planem strategicznym. Oznacza to, że trzeba go aktualizować w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności I Analiza sytuacji wyjściowej - 'fundament' planu PR -
badania wizerunku organizacji , wśród potencjalnych odbiorców naszych działań. Każda org posiada 'tożsamość organizacji' to jak org jest postrzegana przez opinie publiczną. Prócz tego mamy 'tożsamość normatywną' --- czyli docelową tożsamość. Jeśli obydwie 'Tożsamości' od siebie odbiegają, należy podjąć kroki zaradcze.
Określenie kanałów informacyjnych Badanie otoczenia organizacji, segmentacja otoczenia. Segmentacji dokonuje się w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. Badanie otoczenia pod względem ewentualnego poparcia: media, instytucje, określone środowiska, etc. Ustalamy możliwości działań potrzebnych do realizacji planu, np. Dostępność kanałów informacyjnych, możliwości kadrowe (+ możliwości wykorzystania ludzi z zewnątrz), możliwości techniczne, możliwości społeczne (nasz wizerunek, sprzyjające środowiska społeczne), możliwości finansowe. Określamy bariery, które mogą stanąć nam na 'drodze' bariery dzielą się na wewnętrzne (szczupły budżet, zatrudnieni kretyni, postawa kierownictwa) i zewnętrzne. 3 poziomy otoczenia organizacji otoczenie bezpośrednie dla org komercyjnych - klienci i partnerzy finansowi -
otoczenie mające wpływ na org. władze branżowe, władze lokalne, organizacje gospodarcze, instytucje podejmujące decyzje w 'naszej sprawie' (jako cel lobbyingu) i media niestałe elementy otoczenia (grupy interesu, grupy nacisku np. eko-oszołomy) działalność tych elementów aktywizuje sie w określonych sytuacjach. II określanie celów działania, cele są relatywizowane w zależności od adresatów. Cele określają to jaki kierunek działań trzeba podjąć aby wizerunek (według konkretnej grupy) osiągnął 'określony stan'. Ewentualnie, żeby w ogóle mieć pozytywny wizerunek. ( w przypadku SK)
Firma transportowa - zajmująca się transportem odczynników chem. Transport odbywał się przy użyciu cystern. Chemikalia były 'alternatywnie obojętne dla środowiska' . Trasa cystern przecinała 5 miejscowości, których mieszkańcy zaczęli się faktem tym niepokoić (dzieki eko-o) mieszkańcy domagali się zaprzestania transportu, etc. Firmę uznali za zagrożenie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz