Wydatki budżetowe - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydatki budżetowe - wykład - strona 1 Wydatki budżetowe - wykład - strona 2 Wydatki budżetowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Struktura wydatków budżetowych:
- finansowanie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- pokrywanie strat i dofinansowanie działalności przedsiębiorstw sektora publicznego,
- subwencjonowanie gospodarstw domowych,
- świadczenie usług społecznych (socjalno-kulturalnych),
- zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego,
- utrzymanie urzędów państwowych i samorządowych oraz sądownictwa,
- obsługa długu publicznego wewnętrznego i zewnętrznego.
Dotacje: przedmiotowe (do produktów) i podmiotowe (do podmiotów gospodarczych).
Rodzaje wydatków publicznych:
1) Wydatki w zależności od funkcji państwa i samorządu:
a)
klasyczne funkcje publiczne państwa:
- wydatki na funkcje zewnętrzne – wydatki na utrzymanie służb zagranicznych państwa,
obronę narodową,
- wydatki na funkcje wewnętrzne – wydatki na utrzymanie administracji, sądownictwa,
bezpieczeństwa wewnętrznego;
b) socjalne funkcje władz publicznych – wydatki na cele socjalne,
c) ekonomiczne funkcje państwa – wydatki na cele gospodarcze.
2) Wydatki realne albo rzeczywiste (nabywcze) i wydatki transferowe:
a) Wydatki realne – w wyniku tych wydatków następuje zużycie elementów PKB w drodze
zakupu towarów i usług przez jednostki należące do sektora publicznego. Wydatki nabywcze
tworzą więc w sposób bezpośredni popyt na dobra i usługi, co ma istotne znaczenie dla
funkcjonowania gospodarki; zewnętrznym wyrazem tego są np. zamówienia publiczne.
b) Wydatki transferowe – dokonywane są na rzecz innych podmiotów:
- transfery wewnętrzne – dokonywane wewnątrz systemu finansów publicznych, w wyniku
tych transferów nie zmienia się ogólna wielkość środków publicznych, natomiast zmienia się
struktura ich finalnego wydatkowania,
- transfery zewnętrzne – oznaczają zasilanie podmiotów prywatnych w pieniędz pochodzący
ze środków publicznych (transfery na rzecz podmiotów znajdujących się poza sektorem
publicznym), mogą one być związane z finansowym wspieraniem przez władze publiczne
realizacji ważnych celów społecznych i gospodarczych, np. transfery na rzecz spółdzielczego
i prywatnego budownictwa mieszkaniowego czy transfery na rzecz prywatnego rolnictwa.
3) Z punktu widzenia kryterium gospodarka krajowa-zagranica:
a) wydatki krajowe,
b) wydatki zagraniczne (zakupy rządowe poza krajem, obsługa długu zagranicznego),
4) Ze względu na przeznaczenie:
a) wydatki bieżące,
b) wydatki majątkowe,
5) Ze względu na możliwość oddziaływania władz publicznych na wydatkowanie środków:
a) wydatki stałe
b) wydatki zmienne.
6) Ze względu na konieczność wydatkowania:
a) wydatki sztywne, np. obsługa długu publicznego, finansowanie deficytu funduszy
ubezpieczeń społecznych,
b) pozostałe wydatki
7) Według szczebla wydatkowania środków na:
a) wydatki szczebla centralnego (wydatki państwowe),
b) wydatki
szczebla
regionalnego
(wydatki
państwowe,
samorządowe,
rządowo-
samorządowe),
c) wydatki szczebla lokalnego (wyłącznie wydatki samorządowe: gmin, powiatów).
8) Według formy funduszu publicznego:
a) wydatki budżetowe – obejmują ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz