Wychowanie w ujęciu socjologicznym

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wychowanie w ujęciu socjologicznym - strona 1 Wychowanie w ujęciu socjologicznym - strona 2 Wychowanie w ujęciu socjologicznym - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie 1:
Wychowanie w ujęciu socjologicznym:
Socjologia bada wychowanie bezstronnie.
(jeśli, ktoś wciela się w socjologa, który patrzy na wychowanie, to nie może być to obserwacja stronnicza ani z jakiegoś kierunku, czy określonej postawy)
Brak nakreślania ideałów wychowawczych.
(Socjolog nie mówi o tym jakie powinny zaistnieć ideały wychowawcze tylko obserwuje i opisuje ideały wychowawcze, jakie przedstawia i uznaje pedagog).
Powstrzymywanie się od wskazywania jaki rodzaj wychowania jest najlepszy.
(Socjolog odchodzi do wskazywania jakie wychowanie jest najlepsze, lecz pokazuje jakie wychowanie jest np. bezstresowe a jakie autorytarne).
Wychowanie jako zjawisko społeczne:
Zjawiska społeczne to np. alkoholizm, narkomania, zjawisko zakładania tipsów.
Zjawiska społeczne mają, również swoje różne determinanty:
Heterogeniczność - (heterogeniczny - różnorodność, różnorodny) - zjawiska społeczne są różnorodne, jeśli je ze sobą zestawimy.
Dynamizm - zjawiska społeczne są dynamiczne i cały czas się przeobrażają.
Powiązane z innymi zjawiskami - zjawiska społeczne nigdy nie istnieją samodzielnie, zawsze są powiązane z innymi zjawiskami.
Kontekstualność - zjawiska społeczne dokonują się w specyficznych kontekstach, dzieją się tu i teraz.
Determinizm - kontekst nas determinuje, określa nasze zachowanie, determinuje nas struktura, która nas otacza.
Odmienność ich doświadczania i opisu.
Zjawisko społeczne jako wychowanie jest również zdeterminowane strukturą.
Definicja wychowania w ujęciu socjologicznym według F. Znanieckiego:
Wychowanie - to pewne czynności spełniane przez pewnych ludzi z zamiarem wywołania, zahamowania lub zmodyfikowania zaraz lub w dalszej przyszłości pewnych czynności innych ludzi; jest działalnością dążącą do wywarcia wpływu na postępowanie ludzkie. Wychowanie jest czynnością społeczną w odróżnieniu od czynności technicznej i poznawczej.
W czynności technicznej - wywołuje zmiany materialne w przedmiocie materialnym.
W czynności poznawczej - dąży się tutaj do wykrycia jakiejś prawdy.
Czynności społeczne - zmienia się tutaj kontekst społeczny.
Według Znanieckiego można wyróżnić 3 etapy (sposoby) wychowania:
Wychowanie bezrefleksyjne (bezplanowe) - jest to przekonanie, że samo przebywanie dziecka wśród rodziców, dorosłych wystarczy aby wychować dziecko.
Wychowanie tradycjonalistyczne - dokonuje się wtedy, gdy samo przebywanie dzieci z dorosłymi nie daje rezultatów. Następuje urefleksyjnienie wychowawstwa. Idealizuje się własną przeszłość. Czynne wdrożenie wychowania przez własne urefleksyjnienia.

(…)

… pedagogicznej obróbki”;
Relacje o charakterze wertykalnym, czyli nauczyciel jest na piedestale a uczniowie niżej od niego;
Ścisły podział na przedmioty;
Wiedza instrumentalna;
Brak interdyscyplinarności - wiele dyscyplin w jednej;
przekaz Ideologie edukacyjne a formy sprawowania kontroli przez nauczyciela:
Formy sprawowania kontroli przez nauczyciela:
autorytarna - władzę sprawuje jedna osoba;
demokratyczna…
… zachowanie, wykształcenie itp. Ćwiczenie 2: Socjologiczne ujęcie młodzieży.
Kryterium demograficzne stanowi podstawowy wyznacznik kim jest młody człowiek. Nauką, która zajmuje się młodzieżą nazywana jest inwentologią.
Perspektywy badawcze dotyczące młodzieży:
Dorastanie to schorzenie (według tej perspektywy) czas młodości to czas choroby.
Argumenty:
- sięganie po używki i środki uzależniające…
… barbarzyńskich instynktów młodzieży ale na ich wykorzystaniu w rozwoju osobniczym.
Ćwiczenie 3: Ideologie Edukacyjne.
IDEOLOGIA: jest to element społecznej świadomości; zbiór idei i poglądów na temat otaczającego świata, przybliżających lub oferujących sposoby jego postrzegania. Dotyczy grup.
Cechy ideologii:
Mogą ze sobą współistnieć;
Mogą ze sobą konkurować:
Dominacja;
Legalizacja;
Inkorporacja - to wcielenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz