Wychowanie w obliczu globalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wychowanie w obliczu globalizacji - strona 1 Wychowanie w obliczu globalizacji - strona 2 Wychowanie w obliczu globalizacji - strona 3

Fragment notatki:


WYCHOWANIE W OBLICZU GLOBALIZACJI: W POSZUKIWANIU HOMO GLOBATUS * Nadużywanie pojęcia globalizacji. „Pojęcie to stało się modne w drugiej połowie lat 90., a za jego pomocą starano się tłumaczyć niemal wszystkie istotne zjawiska i procesy zachodzące w różnych rejonach świata”. - pojęcie to dotyczy wszystkiego- od Internetu do hamburgerów
- „idea-klucz, przy pomocy której ludzie starają się zrozumieć stan, w jakim znaleźli się u progu trzeciego tysiąclecia”.
*Globalizacja wg P. Sztompka:
- „Globalizacja, obok transformacji, modernizacji i integracji europejskiej, jeden z czterech procesów, których niesłychanej presji, oznaczającej nieustanną zmianę, jesteśmy poddawani, podobnie jak społeczeństwa innych krajów Europy Środkowowschodniej.”
*Początki globalizacji wg Edgara Morin- zaczęła się wraz z podbojem Ameryki, łącząc w sobie antagonistyczne wobec siebie, ale połączone zjawiska. - dwie globalizacje w jednej:
I- dokonująca się poprzez podboje, kolonizację, niewolnictwo, umożliwiała coraz ściślejsze kontakty między różnymi częściami świata
II - rozpoczęła się w tym samym czasie, ma związek z humanizmem dominikanina, ojca Bartolom de las Casas. W 1542 r. przekonał hiszpańskich teologów o tym, że Indianie, mimo iż nie nawiedził ich Chrystus, są istotami ludzkimi. *Globalizacja. Pojęcie- Marek Pietraś. Wielość określeń.
- pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w słowniku Webstera w 1961 r. - oznacza „cały świat”
- miejscem globalizacji- rzeczywisty świat
* L. W. Zacher- istota globalizacji
- „strukturę świata tworzą aktorzy, mający określoną moc i siłę sprawdzą czyli: mocarstwa, wielkie kraje, wielkie religie, potężne instytucje i organizacje międzynarodowe „jednostki” polityczne. Aktorami są też kraje transformujące się, biedne i zacofane oraz nowo uprzemysłowione („azjatyckie tygrysy)”
- „coś się dzieje” - ruchy substruktur, występowanie trendów, powiązania między aktorami…
- to tworzy przenikające się wzajemnie sieci
* Zakresy procesów globalizacji: podmiotowy i przestrzenny
ZAKRES PODMIOTOWY: Najistotniejsze „ścieżki”:
- gospodarcza. Wymiana handlowa, usługi, przepływ kapitału, technologii
- informacyjna- rewolucja w przekazywaniu informacji powstanie „wirtualnych wspólnot” oraz globalizacja warstwy poznawczej
- kulturowa- McDonald's, coca- cola, wielokulturowość, różnorodność, tożsamość, odrębność.
„Istotną cechą tej „ścieżki” są, jak zauważa Kazimierz Krzysztofek, procesy fraglizacji oraz fragmentacji. 1- obejmuje jednoczesną globalizację i homogenizację wartości i wzorców kulturowych, 2- polega na eksponowaniu kulturowej odmienności, różnorodności, lokalności”


(…)

… możliwość realnego uczestniczenia w kształtowaniu tożsamości młodych ludzi w globalizującym świecie.
- Rozwijanie postawy „obywatelstwa światowego”. Bycie obywatelem danego państwa a równocześnie obywatelem wspólnoty narodów.  charakter pluralistyczny
- świadomość wspólnych problemów- problemy życia i śmierci: broń jądrowa, niszczenie biosfery, degradacja w wyniku rozwoju techno-gospodarczego, zagrożenia typu: zmodyfikowana genetycznie żywność, nierówności społeczne, gigantyzm metropolii, gettyzacja przedmieść, pustoszenie wsi…
Nauczyciel- wychowawca „demaskator rzeczywistości”, zdystansowany jej krytyk, świadomie identyfikujący i przezwyciężający własne przesądy, idiosynkrazje, tendencyjność, akcentujący własne wybory, poszukujący własnej drogi, ukazujący wielość opcji, różnorodność scenariuszy…
… fraglizacji oraz fragmentacji. 1- obejmuje jednoczesną globalizację i homogenizację wartości i wzorców kulturowych, 2- polega na eksponowaniu kulturowej odmienności, różnorodności, lokalności”
- ekologiczna- globalne zagrożenia ekologiczne- efekt cieplarniany, zanik warstwy ozonowej, działania organizacji pozarządowych, grup społecznych, podejmujące działania minimalizujące lub eliminujące te zagrożenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz