Wybuch II wojny światowej-kampania wrześniowa 1939 r.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybuch II wojny światowej-kampania wrześniowa 1939 r. - strona 1 Wybuch II wojny światowej-kampania wrześniowa 1939 r. - strona 2 Wybuch II wojny światowej-kampania wrześniowa 1939 r. - strona 3

Fragment notatki:

Wybuch II wojny światowej - kampania wrześniowa 1939 r. Polityka Niemiec wobec Polski w 1939 r. 25 października 1938 r. szef dyplomacji Niemiec Joachim von Ribbentrop w rozmowie z ambasadorem Józefem Lipskim formułuje po raz pierwszy żądanie przyłączenia Gdańska do Rzeszy i połączeń z Prusami Wschodnimi przez polskie Pomorze. W marcu 1939 r. - Ribbentrop precyzuje żądania wobec Polski: zgoda na przyłączenie Gdańska do Rzeszy, eksterytorialna autostrada i linia kolejowa przez Pomorze Gdańskie, przystąpienie Polski do paktu antykominternowskiego. W zamian Ribbentrop obiecuje przedłużenie paktu o nieagresji na 25 lat (do roku 1959) oraz nabytki terytorialne dla Polski na wschodzie po przyszłej wojnie z ZSRR. Minister Beck odmawia. 28 kwietnia 1939 r. Adolf Hitler w przemówieniu w Reichstagu wypowiada Polsce układ o nieagresji z 1934 r. W maju 1939 r. następuje opracowanie niemieckiego planu ataku na Polskę.
Polityka Wielkiej Brytanii 31 marca 1939 r. premier brytyjski Neville Chamberlain ogłasza w Izbie Gmin gwarancje bezpieczeństwa dla Polski. Na początku kwietnia następują rokowania Anglii, Francji i ZSRR. ZSRR oświadcza, że gotów jest podpisać układ skierowany przeciwko Niemcom, jeżeli uzyska zgodę na ewentualny przemarsz swoich armii przez terytorium Polski . Polska zdecydowanie odmawia w obawie przed konsekwencjami wkroczenia Armii Czerwonej na swoje terytorium (groźba utraty niepodległości) oraz ze względów honorowych (nie zawieraniu sojuszu z jednym ze swoich dużych sąsiadów przeciwko drugiemu). 25 sierpnia Wielka Brytania zawiera sojusz militarny z Polską. Pakt Ribbentrop-Mołotow Latem 1939 r. III Rzesza i ZSRR prowadziły tajne rozmowy dyplomatyczne (jednocześnie ZSRR cynicznie podtrzymywał rozmowy z Francją i Wielką Brytanią). Pakt zawarto 23 sierpnia 1939 r. Częścią tego paktu był tajny protokół dodatkowy wyznaczający podział strefy wpływów w środkowowschodniej Europie. Strefę wpływów ustalono następująco:
Estonia, Łotwa i Finlandia staną się strefą wpływów i przyszłym terytorium ZSRR, a północna granica Litwy (z Łotwą) stanowić ma granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSRR.
Na obszarach należących do Polski strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone wzdłuż linii Narwi-Wisły-Sanu.
ZSRR otrzymuje rumuńską Besarabie Przygotowanie do wo jny, plany operacyjne, porównanie wojsk Na początku 1939 r. nie istniały nawet plany wojskowe na wypadek wojny z Niemcami. Dopiero gdy zagrożenie z zachodu stało się realne, przygotowano projekt obrony. Planu temu nadano kryptonim Zachód (Z). Posiadał on dwie przesłanki: przyjęto, że w razie konfliktu Polski z Niemcami, ZSRR pozostanie neutralny (gwarancja paktu o nieagresji i tzw. protokółu Litwinowa ), a Francja i Wielka Brytania przyjdą z pomocą militarną Polsce. Celem wojsk polskich zgodnie z założeniami planu Zachód miało być zadanie najeźdźcy możliwie dużych strat i utrzymanie operacyjnej sprawności bojowej aż do rozpoczęcia działań ofensywnych Francji. Wielka Brytania miała z chwilą rozpoczęcia wojny rozpocząć morską blokadę Rzeszy i ofensywę bombową siłami RAF nad Niemcami. Po rozpoczęciu ofensywy francuskiej na lądzie Wojsko Polskie miało przedsięwziąć działania zależne od sytuacji na froncie niemiecko-polskim. Granica wschodnia miała pozostać chroniona tylko przez KOP. Z godnie planem Z Wojsko Polskie podzielono na 6 armii liniowych (Armią „Karpaty”, Armia „Kraków”, Armia „Łódź”, „Armia Poznań”, Armia „Pomorze” i Armia „Modlin”), 1 armię rezerwową (Armia Prusy). Armie l

(…)

… Walki Zbrojnej Gen. Sikorski rozwiązał SZP i na jej miejsce powołał nową or­ganizację - Związek Walki Zbrojnej, podporządkowany ściśle rządowi emigracyjnemu. 8 XI 1939 r. powstał Komitet Ministrów do Spraw Kraju z gen. Sosnkowskim na czele. 4 XII 1939 r. gen. Sosnkowski wydał instrukcję o utworzeniu ZWZ. Zgodnie z nią związek miał być organizacją ogólnonarodową, ponadpartyjną i ściśle wojskową…
… „wrześniowa" i „powrześniowa"
Służba Zwycięstwu Polski.
27 września 1939 roku - gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski powołuje w Warszawie (na rozkaz marszałka Rydza-Śmigłego) konspiracyjną organizację Służba Zwycięstwu Polski. Kwestie polityczne SZP rozwiązywać miała Rada Główna Obrony Narodowej z Niedziałkowskim na czele. Pierwszą akcją miał być zamach na Hitlera - chciano przeprowadzić podczas defilady…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz