Wybór techniki produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór techniki produkcji - strona 1 Wybór techniki produkcji - strona 2

Fragment notatki:

Wybór techniki produkcji  Technikę   (metodę)   produkcji   opisuje   ilościowa   kombinacja  nakładów czynników produkcji (pracy i kapitału) zużywanych do  wytworzenia jednostki wyrobu.  Technikę   angażującą   stosunkowo   dużo   kapitału   rzeczowego  nazywamy   techniką   kapitałochłonną ,   zaś   technikę   zużywającą  stosunkowo dużo pracy – techniką  pracochłonną .  Ekonomicznie   efektywną   metodą   produkcji   jest   taka   kombi- nacja czynników, która minimalizuje koszty. Jednostkowy   koszt   produkcji   (tzn.   koszt   przeciętny)   zależy   od  wielkości   zużycia   czynników   produkcji   (pracy   i   kapitału)   na  jednostkę wyrobu oraz od cen tych czynników.  Zagadnienie wyboru technik produkcji angażujących różne ilości  pracy   i   kapitału   (technik   bardziej   pracochłonnych   lub   bardziej  kapitałochłonnych)  można  przeanalizować   na   wykresach  przed- stawiających różne nakłady pracy ( L ) i kapitału ( K ) oraz uzyski- waną wielkość produkcji ( I ). Technikę   produkcji   opisują   funkcje   produkcji   nazywane  izokwantami .   Każda   izokwanta   przedstawia   różne   kombinacje  ilościowe   pracy   i   kapitału,   tzn.   różne   techniki   produkcji,   za  pomocą   których   można   wytworzyć   produkcję   o   określonej  wielkości.   Wyżej   położone   izokwanty   odpowiadają   większym  rozmiarom produkcji.  Koszty   produkcji   są   przedstawiane   jako   linie   jednakowego  kosztu ,   łączące   takie   kombinacje   pracy   i   kapitału,   które  charakteryzują   się   jednakowym   kosztem.   Na   rysunku   (a)   są   to  linie  L 0 K 0 i  L 1 K 1. Dla   każdej   wielkości   produkcji,   tzn.   dla   każdej   izokwanty,  najtańsza   jest   taka   technika,   którą   wyznacza   punkt   styczności  danej izokwanty z najniżej położoną linią kosztu. Na rysunku (a)  na izokwancie  I 1 jest to punkt  A , a na izokwancie  I 2 punkt  B . Rysunek   (b)   pokazuje   wpływ   wzrostu   płac   na   wybór   techniki  produkcji   w   przedsiębiorstwie.   Wzrost   płac   sprawia,   że   linia  kosztu   K 1 L 1  odchyla   się   do   położenia   K 1 L 2.   Bezpośrednim  skutkiem podwyżki płac jest zmniejszenie zatrudnienia z  LB  do  LC  oraz zwiększenie zasobu kapitału z  KB  do  KC . Nachylenie   izokwanty   wyraża   stosunek   krańcowej   produkcyj- ności   dwóch   rozważanych   czynników   ( −  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz