Wszczęcie postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wszczęcie postępowania administracyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Wszczęcie postępowania Sposoby wszczęcia postępowania określone są w art. 61 § 1 Kpa, który stanowi, że postępowanie może zostać wszczęte na wniosek bądź z urzędu (przez organ administracji publicznej, mocą własnej woli bez wniosku).
Zasadą jest, że postępowanie mające na celu udzielenie (przyznanie) uprawnienia wszczynane jest na wniosek, a kiedy uprawnienie przysługuje z mocy prawa (ex lege) nie trzeba przeprowadzać postępowania.
Postępowanie jest wszczynane z urzędu tam, gdzie istnieje powinność nałożenia obowiązku lub cofnięcia uprawnienia (np. cofnięcie uprawnienia gdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą działa niezgodnie z postanowieniami koncesji).
Znaczenie art. 61 § 2 Kpa:
- organ może wszcząć postępowanie w sprawie, w której wymagany jest wniosek do wszczęcia,
- ze względu na szczególnie ważny interes strony,
- musi uzyskać zgodę w toku postępowania, jak nie to umarza postępowanie.
Niektórzy autorzy traktują rozwiązanie z art. 61 § 2 jako trzeci sposób wszczęcia postępowania, ale jest to błąd, ponieważ nie można tworzyć takich rozwiązań (hybryd - wg. dr Skóry).
Jest to modyfikacja trybu wszczęcia postępowania z urzędu i ma zastosowanie, kiedy organ ze względu na szczególnie ważny interes strony wszczyna z urzędu, ale gdy sprawa uruchomiona jest na wniosek (gdy regulacja szczególna wymaga wniosku) organ zobowiązany jest uzyskać zgodę strony w postępowaniu, a gdy takiej zgody nie uzyska musi wszczęte postępowanie umorzyć.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz