Wstępne zgromadzenie wierzycieli - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępne zgromadzenie wierzycieli - wykład - strona 1

Fragment notatki:

. Wstępne zgromadzenie wierzycieli
9Sąd może zwołać wstępne zgromadzenie wierzycieli w celu podjęcia uchwały co do sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego, wyboru rady wierzycieli oraz zawarcia układu. Nie zwołuje się wstępnego zgromadzenia wierzycieli, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że jego przeprowadzenie pociągałoby za sobą nadmierne koszty, jak również gdy suma spornych wierzytelności przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności (art. 44). Wstępnemu zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia wyznaczony ze składu sądu rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 46 ust 1). Wstępne zgromadzenie wierzycieli może podjąć uchwały dotyczące sposobu prowadzenia postępowania (tzn. do prowadzenia dalszego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu albo likwidacji majątku) oraz wyboru rady wierzycieli. Może także wyrazić opinię co do wyboru osoby syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli można także zawrzeć układ, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej połowa wierzycieli mających łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi albo bezspornych lub uprawdopodobnionych (art. 45 ust. 1 i 2). Wstępne zgromadzenie wierzycieli nie podlega odroczeniu, ponowne jego wyznaczenie jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a nieobecność dłużnika nawet nieusprawiedliwiona, nie stanowi przeszkody do podjęcia uchwał (art. 46 ust. 2).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz