Wstęp do prawa cywilnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do prawa cywilnego - strona 1 Wstęp do prawa cywilnego - strona 2 Wstęp do prawa cywilnego - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Wstęp do prawa cywilnego. Z punktu widzenia prawa cywilnego są następujące typy osób :
Osoby fizyczne - każdy człowiek
Osoby prawne - struktury o danej formie organizacji, gdzie członkami są osoby fizyczne ( korporacje - zbiory osób fizycznych (stowarzyszenia), zakłady - majątek, który ma służyć celom określonym przez organizatora, (fundacje))
Jednostki organizacyjne - nie maja osobowości prawnej, nie każda jednostka organizacyjna jest osobą prawną, ale każda osoba prawna jest jednostką organizacyjną (przepis, że dany typ jednostki organizacyjnej posiada osobowość prawną nie ma ogólnych przepisów)
Rodzaje osób prawnych: państwowe, samorządowe, komunalne i prywatne osoby prawne (skarb państwa największa osoba prawna, z którą mamy do czynienia) .
Niektóre jednostki organizacyjne ZUS państwowe osoby prawne Samorządowe - wspólnoty samorządowe, gmina, powiat, województwo.
Gospodarcze - te, które prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa państwowe).
Społeczne - stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne, kościoły, związki wyznaniowe, fundacje z celami o charakterze społecznym.
UE - jest osobą prawną, według traktatu Lizbońskiego przestaje istnieć wspólnota, europejska, którą wchłonęła UE.
Jednostki organizacyjne , które nie są osobami prawnymi (odpowiednio do nich będziemy stosować przepisy o osobach prawnych): Spółki handlowe osobowe (komandytowa, partnerska - są regulowane przez przepisy dotyczące spółek handlowych)
Ułomne osoby prawne - to coś z artykułu 33 ze znaczkiem 1
Cechy: Zdolność prawna - ma charakter bierny, pasywny - możliwość do bycia podmiotem jakichś obowiązków, lub praw, możliwość posiadania jakichś uprawnień, albo obowiązków (np. ktoś jest właścicielem czegoś).
Zdolność do czynności prawnych - ma charakter aktywny, możliwość kształtowania osobowości prawnych swoimi aktami woli. Zmiana sytuacji poprzez zaciągnięcie zobowiązania, lub nabycie uprawnienia. Może tego dokonać podmiot, który ma zdolność do świadomego formułowania aktów woli.
Granice czasowe istnienia podmiotu: Osoby fizyczne - narodziny (początek), śmierć (koniec) , problem sporu, czy początkiem istnienia człowieka jest zapłodnienie czy są jego narodziny (każdy człowiek ma inny kod genetyczny). Osoba fizyczna zaczyna się z chwilą urodzenia, ale istnieją przepisy szczególne cofające początek osoby fizycznej do życia płodowego , ale jest to zdolność prawna ograniczona (np. przepis szczególny dotyczący dziedziczenia ustawowego, dziecko spłodzone, jeśli urodzi się żywe, to dziedziczy majątek, jeśli urodzi się martwe to nie dziedziczy ). W prawach majątkowych jest warunek żywego urodzenia. Płód ludzki jest określany terminem

(…)

… przez sąd, że człowiek nie żyje). Jeśli nie ma dowodów, co się dzieje z człowiekiem, wiadomo, tylko, że go nie ma (zaginięcie). Instytucja uznania za zmarłego, orzeczenie sądu, uznające kogoś po pewnym określonym, czasie za zmarłego. Standardowy termin to 10 lat liczone od końca roku, kiedy osoba zaginęła. Jest to pewien stan prawny, ale bez pewności, że jest poprawny. Jeśli osoba się odnajdzie, to sąd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz