Współpraca wentylatorów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współpraca wentylatorów - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenie laboratoryjne nr 3_2 Współpraca wentylatorów
Ćwiczenie ma na celu zdjęcie charakterystyki wentylatora promieniowego oraz określenie warunków granicznych współpracy wentylatorów pracujących w różnych podsieciach..
ZAKRES MATERIAŁU DO OPANOWANIA
Rodzaje wentylatorów, podziały,
Rozkład ciśnień w przewodach przed i za wentylatorem, spiętrzenie wentylatora,
Charakterystyka wentylatora, zależności do wyznaczenia charakterystyki, badania
wentylatorów
Współpraca wentylatora z siecią wentylacyjną, dobór wentylatora,
Współpraca szeregowa i równoległa wentylatorów, opór graniczny, stacje wentylatorów,
Stabilna i ekonomiczna praca wentylatorów,
Zależności między parametrami wentylatora,
Współpraca wentylatorów pracujących w różnych podsieciach.
WPROWADZENIE
Rozkład ciśnień w przewodzie wentyla­cyjnym po stronie ssącej i tłoczącej wentylatora przedstawiono na rysunku 1. Dla odróżnienia podciśnień i nadciśnień od ciśnień absolutnych te ostatnie oznaczono na rysunku literami z daszkiem.
Rys.1. Wykres ciśnień
W przekroju wlotowym "1" ciśnienie całkowite równe jest ciśnie­niu atmosferycznemu. Zgodnie z rysunkiem 1
(1)
Ciśnienie dynamiczne w tym przekroju równe jest podciśnieniu sta­tycznemu (2)
W miarę przesuwania się wzdłuż lutniociągu w kierunku wentylatora ma­leje ciśnienie całkowite na skutek strat energii zużywanej na pokona­nie oporów ruchu. Miarą tych strat jest podcienienie statyczne, w częś­ci ssącej zawsze większe od ciśnienia całkowitego.
W rurociągu tłoczącym, za wentylatorem, ciśnienie całkowite jest równe
(3)
Zadaniem wentylatora jest przekazanie powietrzu energii wystarczającej na pokonanie oporów ruchu w części ssawnej i tłocznej przewodu oraz nadanie powietrzu odpowiedniej energii kinetycznej.
Energię tę można wyznaczyć mierząc różnicę ciśnień całkowitych na ssaniu i tłoczeniu, czyli spiętrzenie całkowite
(4)
Całkowite spiętrzenie wentylatora ssącego wyniesie
(5)
gdzie: - podciśnienie statyczne mierzone sondą statyczną, w - średnia prędkość przepływu, - gęstość powietrza. Moc użyteczna wentylatora wyniesie
[W] (6)
Moc na wale określi się według mocy silnika, elektrycznego napędzającego
wentylator z uwzględnieniem jego sprawności

(…)

… zatrzymany przepływ powietrza przez wentylator L oraz czy jest możliwa bezpieczna współpraca wentylatorów w tej sieci. Dla realizacji tego celu należy:
Wyznaczyć opór bocznic 0-4 i 4-6 przy zamkniętej zasuwie 2-4, mierząc:
ciśnienie dynamiczne w punktach TU i XY dla wyznaczenia prędkości średniej i strumieni objętości powietrza w tych bocznicach (do obliczeń oporu bocznic 0-4 i 4-6 wykorzystać pomiar…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz