Współczesne systemy polityczne - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3318
Wyświetleń: 4438
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne systemy polityczne - skrypt - strona 1 Współczesne systemy polityczne - skrypt - strona 2 Współczesne systemy polityczne - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk. Notatka składa się z 58 stron.
Współczesne systemy polityczne- ćwiczenia Wielka Brytania KONSTYTUCJA: Anglia nie posiada konstytucji w sensie formalnym. Na system źródeł prawa konstytucyjnego Wielkiej Brytanii składają się: prawo zwyczajowe orzecznictwo sądów konwenanse konstytucyjne prawo pisane zasady ustrojowe PRAWO ZWYCZAJOWE: Pojęcie „ zwyczaj ”: jest to powszechnie stosowana w danym okresie, w danym środowisku i w danych stosunkach społecznych praktyka określonego postępowania; nie są źródłami prawa same z siebie, ale czasem akt prawny odsyła do nich (co sprzyja elastyczności i podatności na zmiany systemu prawnego); Pojęcie „ prawo zwyczajowe ”: są to normy prawne oparte na zwyczajach i precedensach prawo to powinno być powszechnie znane Zwyczajowe prawo konstytucyjne jest częścią tzw. common law , czyli niepisanego powszechnego prawa zwyczajowego . Efektem jego obowiązywania są takie instytucje polityczne, jak: parlament, Tajna Rada, prerogatywy królewskie, zasada zwierzchnictwa parlamentu, a także polityczna i konstytucyjna nieodpowiedzialność głowy państwa. ORZECZNICTWO SĄDÓW: Chodzi tu o postanowienia sądów powszechnych, które odnoszą się do zakresu uprawnień wynikających z prerogatyw królewskich. Sądy, za pomocą desuetudo i zasady zbędności wykonywania prerogatywy, interpretując prawo zwyczajowe i pisane, określają obecny zakres prerogatyw. Dzięki orzecznictwu dotyczącemu konkretnych spraw rozstrzyganych na gruncie common law i prawa stanowionego, powstają precedensy, czyli rozstrzygnięcia wiążące sądy w orzekaniu o podobnych sprawach. Można zatem powiedzieć, iż w działalności sądów powszechnych zaciera się różnica między stosowaniem, a tworzeniem prawa. KONWENANSE KONSTYTUCYJNE: Konwenanse - powszechne i utarte reguły zachowania, które wykształciły się w drodze zwyczajowej, stanowiąc wyraz utrwalonej praktyki funkcjonowania najwyższych organów państwowych. Konwenanse nie są jednak uznawane za reguły prawne sensu stricto , ponieważ nie są stosowane przez sądy dla oceny postępowania np. rządu, czy parlamentu. Dopiero możliwość wykorzystania danej reguły przez sądy stanowi czynnik decydujący o zaklasyfikowaniu jej jako normy prawnej. Sankcją za nieprzestrzeganie konwenansów jest niemożliwość dalszego prowadzenia rządów, bądź wyraźne podeptanie prawa. Najważniejsze konwenanse (wg S. Gebethner'a): Obowiązek rezygnacji rządu, który stracił zaufanie Izby Gmin Kolegialna odpowiedzialność Gabinetu przed Izbą Gmin za ogólną politykę i działalność poszczególnych resortów administracji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz