Wskaźnik rotacji środków obrotowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wskaźnik rotacji środków obrotowych
[kr]
Opis:
Wskaźnik ten pokazuje, ile razy w ciągu roku następuje odtworzenie majątku obrotowego firmy poprzez sprzedaż wyrobów i usług.
Należy dążyć do optymalizacji poziomu tego wskaźnika w firmie tzn. nie powinien on być zbyt wysoki, ani zbyt niski.
Im wyższy wskaźnik, tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, o ile jego poziom nie wynika z zamrożenia kapitału obrotowego. Zbyt niski wskaźnik może świadczyć o braku rytmiczności produkcji i sprzedaży oraz o pogorszeniu się stopnia wykorzystania środków trwałych. Wskaźnik odbiegający od średniej wartości w danej branży może wynikać z
Tabela obliczeniowa:
Wyszczególnienie
31.12.2004
31.12.2005
31.12.2006
30.06.2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
31 061,00
34 060,00
33 312,00
14 347,00
Aktywa obrotowe
14 477,00
11 340,00
10 976,00
11 952,00
WSKAŹNIK [kr]
2,14
3,00
3,03
1,2 Wykres :
Komentarz:
Odzwierciedla szybkość obrotu aktywami obrotowymi. W trzech kolejnych latach badanego okresu widać znaczy wzrost wartości tego wskaźnika, co odzwierciedla bardzo korzystna sytuacje przedsiębiorstwa. W ostatnim roku badanego okresu widać spadek - ale jest to dopiero półrocze. Nie ma jednoznacznej normy dla wskaźnika, jednak im jego wartość jest wyższa tym lepsza jest sytuacja finansowa badanego podmiotu. Tak jak w przypadku naszej firmy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz