Wprowadzenie dowodów do procesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie dowodów do procesu - strona 1 Wprowadzenie dowodów do procesu - strona 2

Fragment notatki:

ś WPROWADZANIE DOWODÓW DO PROCESU Tryb przeprowadzania dowodów : ( Art. 167 ) 1. na wniosek ( zasada kontradyktoryjności ), przeważa w postępowaniu sądowym
a. stron b. podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści c. biegłego w ograniczonym zakresie ( Art. 202 p. 2 i 203 p. 1 )
Wymogi formalne wniosku ( Art. 169 )
a. obligatoryjne
- oznaczenie dowodu
- tezę dowodową- okoliczności, które mają być udowodnione,
b. fakultatywne
- sposób przeprowadzenia dowodu
- może także zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu
Rodzaje wniosków dowodowych :
a. wniosek sensu stricto - żądanie przeprowadzenia określonego dowodu skierowane do organu procesowego
b. wniosek o wyszukanie ( uzyskanie )- dowodu ( np. o dokonanie przeszukania )
c. wniosek pomocniczy- żądanie przeprowadzenia określonego dowodu w celu ustalenia, gdzie znajduje się inny dowód
d. wniosek z zakresu kontroli lub oceny dowodów ( np. o odczytanie protokołu zeznań świadka )
e. wniosek co do sposobu przeprowadzenia dowodu ( np. o konfrontację )
Jest to oświadczenie procesowe postulujące, może być więc przez organ procesowy a. uwzględnione Forma - zarządzenie
- postanowienie ( Art. 368 (, jeśli
i. wniosek złożono na rozprawie
ii. inna strona się nie sprzeciwia
b. oddalone - tylko w wypadkach określonych w ustawie Przesłanki i. niemożliwość prawna- przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne ( Art. 170 p. 1 pkt 1 ) ( głównie zakazy dowodowe ),
ii. okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy ( Art. 170 p. 1 pkt 2 ) iii. okoliczność, która ma być udowodniona, jet już udowodniona zgodnie z twierdzeniami wnioskodawcy ( Art. 170 p. 1 pkt 2 )
Nie można jednak oddalić na tej podstawie, iż dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić ( Art. 170 p. 2 )
iv. dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności ( Art. 170 p. 1 pkt 3 )
Np. powołanie eksperta nie z tej dziedziny specjalistycznej, która mogłaby wchodzić w rachubę.
v. niemożliwość faktyczna - dowodu nie da się przeprowadzić ( Art. 170 p. 1 pkt 4 ) albo nie da się przeprowadzić w rozsądnym terminie.
Np. przesłuchanie świadka, który zmarł albo który wyjechał za granicę w nieznanym kierunku.
vi. wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania ( Art. 170 p. 1 pkt 6 )
Charakter subsydiarny- przesłankę tą wykorzystuje się wtedy, gdy wniosku nie można oddalić z przyczyn wyżej wskazanych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz