Pojęcie wniosku dowodowego i podstawy jego oddalenia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie wniosku dowodowego i podstawy jego oddalenia - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

47. Pojęcie wniosku dowodowego i podstawy jego oddalenia. Wniosek dowodowy to żądanie strony procesowej przeprowadzenia określonego dowodu celem udowodnienia prezentowanej przez tą stronę tezy dowodowej, bądź też obalenia twierdzeń strony przeciwnej. Uprawnienia do składania wniosków dowodowych przysługuje przede wszystkim stronom (art. 167 K.P.K. - który stwierdza, iż dowody przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu). W treści wniosku dowodowego strona powinna zawrzeć przede wszystkim oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione, ewentualnie także określić sposób przeprowadzenia dowodu (art. 169 * I k.p.k.) Powody oddalenia wniosku dowodowego określa wyczerpująco art. 170 k.p.k. zaliczając do nich: a. niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu b. nieistotność dla sprawy okoliczności, która ma być udowodniona. c. Okoliczność jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy. d. Nieprzydatność dowodu e. Niemożność przeprowadzenia dowodu Na oddalenie wniosku dowodowego nie przysługuje zażalenie, jednakże rezygnacja z przeprowadzenia dowodu nie ma charakteru definitywnego. Art. 167. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Art. 168. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stron. Nie wyłącza to dowodu przeciwnego. orzeczenia Art. 169. *1. We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz okoliczności, które mają być udowodnione. Można także określić sposób przeprowadzenia dowodu. *2. Wniosek dowodowy może zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu Art. 170. *1. Oddala się wniosek dowodowy, jeżeli: 1) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne, 2) okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, 3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności, 4) dowodu nie da się przeprowadzić. *2. Nie można oddalić wniosku dowodowego na tej podstawie, że dotychczasowe dowody wykazały przeciwieństwo tego, co wnioskodawca zamierza udowodnić. *3. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia. * 4. Oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu dowodu, chociażby nic ujawniły się nowe okoliczności. 1
1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz