Wprowadzenie do makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do makroekonomii - strona 1 Wprowadzenie do makroekonomii - strona 2 Wprowadzenie do makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Mikroekonomia a Makroekonomia
Podstawową różnicą pomiędzy mikro- i makroekonomią jest podejście
metodologiczne, natomiast przedmiot zainteresowania obydwu dziedzin ekonomii ma
znaczenie drugorzędne.
 Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowań indywidualnych podmiotów
gospodarczych, analizą poszczególnych dóbr i rynków, w przekonaniu, że
zachowanie gospodarki wynika z sumy zachowań poszczególnych, indywidualnych
podmiotów gospodarczych. Wychodzi z założenia, że chcąc zbadać prawidłowości
dotyczące całości gospodarki, należy przede wszystkim zbadać w jaki sposób
zachowuje się jednostka gospodarująca.
 Makroekonomia zakłada, że w gospodarce występują prawidłowości, które nie
dają się wyjaśnić prostą sumą zachowań indywidualnych podmiotów
gospodarczych (że występuje błąd złożenia). Pomiędzy poszczególnymi
podmiotami zachodzą złożone relacje, które mają realny wpływ na kształt zjawisk
gospodarczych. Aby wyjaśnić zatem prawidłowości rządzące gospodarką,
makroekonomia bada zależności pomiędzy wielkościami agregatowymi, a nie
poszczególnymi jej indywidualnymi elementami.
Zmienne makroekonomiczne
 zewnętrzne - klimat, środowisko, zasoby
naturalne - oddziałują na gospodarkę, ale są
niepodatne (stosunkowo) na wpływ gospodarki,
 polityczne - rząd, Bank Centralny, RPP -
oddziaływają na gospodarkę i są kształtowane
przez nią - narzędzia ekonomiczne,
 indukowane (są produktem/wynikiem procesu
gospodarczego) - wszystkie cele polityki
makroekonomicznej: produkcja, zatrudnienie,
poziom cen i eksport netto.
Dlaczego ludzie interesują się
ustaleniami makroekonomii?
 Bo chcą mieć pespektywę wzrostu zamożności.
 Bo boją się, że stracą pracę.
 Bo chcieliby stabilizacji, przewidywalności i poczucia
bezpieczeństwa ekonomicznego.
 Bo boją się wzrostu cen towarów, które zakupują na co
dzień.
 Bo zastanawiają się, czy wziąć kredyt hipoteczny w
złotych czy w jenach lub frankach szwajcarskich.
 Bo rozważają, ile warto zaoszczędzić na starość.
Przedmiot makroekonomii
 Główne zagadnienia:
 Produkcja w skali kraju (wielkość i struktura)
 Dynamika produkcji krajowej w długim okresie (wzrost gospodarki, tworzenie
dochodu narodowego)
Fluktuacje produkcji w krótkim okresie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz