Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2926
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii - strona 1 Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii - strona 2

Fragment notatki:


EKONOMIA Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii Rzadkość i wybór wg ekonomii
Krzywa możliwości produkcyjnych Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia - przy każdym poziomie produkcji jednego dobra - maksymalną, możliwą produkcję drugiego dobra.
Określa maksymalną z możliwych wielkości produkcji jednego dobra przy danych rozmiarach produkcji dobra drugiego. Obrazuje ona możliwe warianty, czyli „mapę” wyborów, jakich społeczeństwo musi dokonać w procesie decydowania o strukturze produkcji.
Zasada racjonalności w ekonomii a homo oeconomicus Zasada ceteris paribus Wielkości (w tym ceny) nominalne i realne. Siła nabywcza pieniądza
Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna Ekonomia pozytywna bada rzeczywiste działanie gospodarki. (Zajmuje się obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki). Ekonomia normatywna formułuje zalecenia dotyczące tego, co powinno się czynić w gospodarce. (Dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sadach wartościujących) Oba rodzaje ekonomii powinny być oddzielone w stopniu maksymalnie możliwym. Przy dostatecznej skali badań ekonomiści powinni dojść do jednoznacznych wniosków w kwestii zasadniczych problemów ekonomii pozytywnej. W ekonomii normatywnej występują subiektywne sądy wartościujące. Nie ma powodów dla których ekonomiści mieliby być zgodni w twierdzeniach normatywnych. Wolny rynek - gospodarka mieszana - gospodarka nakazowa Wolny rynek - rynek, który funkcjonuje na podstawie warunków konkurencji doskonałej. Gospodarka mieszana - system gospodarczy łączący elementy własności publicznej z własnością prywatną czynników produkcji. W gospodarce mieszanej państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych, jak obrona narodowa czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Kontroluje także zakres, w jakim jednostki mogą kierować się w swoim działaniu własnym interesem. Gospodarka nakazowa to taka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo. Państwowe agendy planistyczne decydują o tym, co, jak i dla kogo się produkuje. Szczegółowe nakazy są następnie kierowane do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i pracowników.
Teoria, model a fakty w ekonomii Model - jest uproszczoną konstrukcją teoretyczną, porządkującą i systematyzującą sposób naszego myślenia o jakimś problemie. Teoria mówi nam, jakich faktów musimy szukać w celu uzyskania prawidłowej odpowiedzi. Bez teorii zginęlibyśmy w powodzi informacji. Nie ma żadnego pożytku z faktów bez porządkującej je teorii, ale też teoria nie poparta faktami staje się nie uzasadnionym niczym twierdzeniem. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz