Wpływ temperatury na zagęszczenie gruntów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ temperatury na zagęszczenie gruntów - wykład - strona 1 Wpływ temperatury na zagęszczenie gruntów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wpływ temperatury na zagęszczenie gruntów
Temperatura ma też decydujący wpływ na zagęszczenie i zagęszczalność gruntów spoistych. Wraz z obniżeniem temperatury zmniejsza się zagęszczenie (gęstość objętoś­ciowa gruntów). Zagęszczenie to przy temperaturze zerowej i mniejszej maleje też wraz ze wzrostem wilgotności gruntu (rys. 9.12). Wilgotność optymalna przy wyższej temperaturze jest mniejsza niż przy niższej, a maksymalna gęstość objętościowa większa przy wyższej temperaturze (rys. 9.12).
W temperaturach ujemnych nie powinno się zagęszczać gruntów spoistych.
Wpływ temperatury na wodoprzepuszczalność gruntów
Wodoprzepuszczalność gruntów zależy od współczynnika filtracji k, który zależy od temperatury w taki sposób jak lepkość wody. Zależność między współczynnikiem filtracji kT w temperaturze Ta współczynnikiem kw w temperaturze 10°C wyraża się wzorem (5.3).
Ze wzoru (5.3) wynika, że ze wzrostem temperatury wzrasta współczynnik filtracji, a więc zwiększa się objętość wody przepływającej przez określony przekrój, przy danym spadku hydraulicznym. Zwiększenie temperatury gruntu powoduje zmniejszanie począt­kowego spadku hydraulicznego.
Nie rozważa się tutaj zmian współczynnika filtracji związanego ze zmianą struktury gruntu spoistego, przy podwyższonych temperaturach. Znane są przypadki, że w wyniku zmian struktury gruntu i powstania spękań i szczelin, przepuszczalność wzrosła kilka tysięcy razy.
Wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne gruntów
Przewodnictwo elektryczne gruntów to zdolność do przewodzenia prądu elektrycz­nego. Właściwość ta charakteryzuje się wielkością oporu elektrycznego.
Przewodnictwo elektryczne gruntów spoistych w dużym stopniu zależy od temperatury (rys. 9.13). Wraz ze wzrostem temperatury opór właściwy gruntów maleje i w konsekwen­cji tego wzrasta ich przewodnictwo. Opór elektryczny gruntów spoistych przy wzroście temperatury do 40-50°C zmniejsza się 2 i więcej razy. Wraz z obniżeniem się temperatury i tworzeniem lodu w porach opór elektryczny gwałtownie wzrasta.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz