Wpływ państwa na gospodarkę w koncepcjach państwa dobrobytu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ państwa na gospodarkę w koncepcjach państwa dobrobytu-opracowanie - strona 1 Wpływ państwa na gospodarkę w koncepcjach państwa dobrobytu-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Wpływ państwa na gospodarkę w koncepcjach państwa dobrobytu (welfare state) - wolność gospodarcza i jej ograniczenia w modelu gospodarki rynkowej; - pojęcie i reżim prawny „rzeczy publicznych” Państwo opiekuńcze ( ang. welfare state ), także: państwo dobrobytu to koncepcja państwa oraz społeczeństwa ukształtowana po II wojnie światowej . Była głoszona w szczególności w latach 50.-80. XX wieku . Państwo opiekuńcze to państwo kapitalistyczne z silnym interwencjonizmem państwowym (np. bezpośrednie finansowanie niektórych inwestycji gospodarczych z kasy państwowej, bezpośrednie dotacje do nierentownej produkcji lub usług, skupowanie przez państwo nadmiaru niektórych towarów i ich późniejsze sprzedawanie w celu utrzymania stałego poziomu cen, wprowadzanie monopolu państwowego w niektórych sektorach gospodarki, regulacja rynku poprzez wprowadzanie systemu koncesjonowania niektórych form działalności gospodarczej np. w celu obrony słabszych podmiotów przed silniejszymi, "pompowanie" pieniędzy na rynek poprzez pomoc socjalną , kontrole cen niektórych towarów ) będącym przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego , ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych. Zadaniem państwa jest: 1) w sferze życia społecznego zapewnienie ochrony socjalnej (np. ubezpieczenia na wypadek choroby, kalectwa, bezrobocia), zagwarantowanie wszystkim obywatelom dochodów minimalnych i równych praw w dostępie do usług socjalnych (np. mieszkania, wykształcenia, opieki zdrowotnej); 2) w sferze ekonomicznej ingerencję państwa w życie gospodarcze polegającą na podejmowaniu działań zmierzających do regulowania rynku w celu zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym (np. bezrobociu); różne formy regulowania ekonomiki prywatnej, a zwłaszcza prowadzenia przez państwo polityki pełnego zatrudnienia i zapobiegania kryzysom ekonomicznym; stosowanie progresji podatkowej; 3) w sferze ustroju politycznego demokrację, wyrażającą się w idei równości, wolności i likwidacji politycznej dyskryminacji (np. kobiet, mniejszości etnicznych).
Rzeczy publiczne - rzeczy, (głównie nieruchomości) które mają służyć do użytku powszechnego, z tego tytułu nie mogą być przedmiotem czynności między osobami prywatnymi. Są wyłączone z obrotu i zarządzane przez państwo, mają służyć zaspokajaniu potrzeb zbiorowych. Rzeczy publiczne należą do dóbr publicznych, które są kategorią szerszą, bo obejmują rzeczy i dobra niebędące rzeczami. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz