Wpływ czynników środowiskowych na bakterie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ czynników środowiskowych na bakterie - wykład - strona 1 Wpływ czynników środowiskowych na bakterie - wykład - strona 2 Wpływ czynników środowiskowych na bakterie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wp ływ czynników środowiskowych na bakterie  Terminologia  Sterylizacja  -jałowienie (zj. tac. sterilis -jałowy)  Proces usuwania lub zabijania wszystkich form  drobnoustrojów. Przedmiot sterylny - pozbawiony żywych form drobnoustrojów (musi być zatem  odizolowany od otoczenia, w celu uniemożliwienia dostępu mikroorganizmów)    Dezynfekcja   (zj. łac. dis-od, inficio-zakażenie)  Niszczenie drobnoustrojów (chorobotwórczych)  głównie przy zastosowaniu środków chemicznych. Historycznie, celem było przerwanie drogi  szerzenia się zarazków ze źródła  zakażenia na zdrowe organizmy.  Zabieg dezynfekcji, w odróżnieniu od sterylizacji, nie zapewnia całkowitego  wyjałowienia środowiska. Każda sterylizacja jest równocześnie dezynfekcją, ale nie odwrotnie.  Biologia środowiska i ekologia  Pasteryzacja -  częściowa sterylizacja   Niszczenie tylko wegetatywnych form w temperaturze 65  hiper-termofile    od 80 do 100       Psychrofile  - organizmy zdolne do wzrostu w temperaturze 0°C.  Szczególna struktura błony cytoplazmatycznej umożliwiająca transport pokarmu w niskiej  temperaturze (nienasycone kw. tj. utrzymujące ją w stanie półpłynnym w niskich temperaturach)  -  względne występują w wodzie i w gruntach, w produktach  spożywczych przechowywanych niskich temperaturach,  -  bezwzględne w rejonach polarnych (glon Chlamydomonas nivalis).  Zamrożenie powoduje zahamowanie wzrostu (najlepszy sposób przechowywania mikroorganizmów).    Mezofile  Saprofityczne i chorobotwórcze bakterie ludzi i zwierząt stałocieplnych 

(…)

… cytoplazmatyczna stabilna w wysokich temperaturach (zawiera nasycone kw. tłuszczowe).
Występują tylko w określonych środowiskach: w gruntach poddanych silnemu działaniu światła słonecznego,
w kompostach nagrzewających się do temp. 60-65°C oraz w obszarach wulkanicznych, gorących źródłach
(98° na Islandii).
Temperatura wyższa od maksymalnej powoduje śmierć komórek (denaturacja białek)
W celu określenia wrażliwości…
… białek)
W celu określenia wrażliwości organizmu na działanie podwyższonej temperatury wyznacza się czas
śmierci cieplnej (czas w którym, w danej temperaturze, zostaną zabite wszystkie komórki).
Zależy od:
- liczby komórek,
- typu podłoża,
- stanu fizjologicznego komórek,
-odczynu,
- stężenia substancji org. (cukrów, białek, tłuszczy)
Sterylizacja cieplna
Niszczy komórki wegetatywne i przetrwalniki…
… komórkowych)
- w atmosferze nasyconej pary wodnej przy nadciśnieniu 1 atm. (121°C), (autoklaw) w
okresie 15 min do 20 min.
- w atmosferze pary wodnej w temp. 100°C przez 30 min,
przez 3 kolejne dni (w międzyczasie kiełkowanie przetrwalników do form wegetatywnych)
„Suche QOrąco" (utlenienie struktur komórkowych)
- suche gorące powietrze o temp. 160 °C przez 2 h (lub dla materiałów opornych na
temperaturę 180…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz