Workberch lab 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Workberch lab 1 - strona 1

Fragment notatki:2. Opis programu Electronics Workbench

Program Electronics Workbench jest profesjonalnym narzędziem
pozwalającym w prosty sposób badać zachowanie się zbudowanego układu elektronicznego. Do dyspozycji mamy także szereg mierników i wskaźników wizualnych, które dzięki swojej intuicyjności są łatwe w obsłudze.   Przyrządy pomiarowe w programie wyglądają identycznie jak przyrządy rzeczywiste, mają te same funkcje i są obsługiwane identycznie. Dzięki zastosowaniu symulacji Można w krótkim czasie sprawdzić działanie obwodu, lub znaleźć usterkę bez ryzyka uszkodzenia poszczególnych elementów obwodu oraz bez ryzyka dla zdrowia i życia osoby wykonującej pomiary.

-Miernik uniwersalny (Multimetr)  
  Miernika tego możemy używać do pomiaru prądu przemiennego AC  lub do pomiaru prądu stałego DC. Możemy również dokonywać pomiaru napięcia, rezystancji oraz różnicy pomiędzy dwoma punktami w obwodzie mierzoną w decybelach. Multimetr ma automatycznie ustawiany zakres, natomiast jego wewnętrzna rezystancja i prąd możemy dowolnie zmieniać. Podłączając Miernik uniwersalny musimy pamiętać o ogólnych zasadach podłączania ( w przypadku amperomierza musimy wpiąć go szeregowo natomiast w przypadku woltomierza równolegle).

Gr. 4, Lab. 8
Agnieszka Mróz
Agnieszka Płonka
Kamil Pawlik
SPRAWOZDANIE Z LABOLATORIUM
Electronics Workbench
1. Cel ćwiczenia
Celem tego ćwiczenia jest zasymulowanie w programie Rezonansu magnetycznego, oraz porównanie przebiegów rezonansu na wykresach. 2. Opis programu Electronics Workbench
Program Electronics Workbench jest profesjonalnym narzędziem
pozwalającym w prosty sposób badać zachowanie się zbudowanego układu elektronicznego. Do dyspozycji mamy także szereg mierników i wskaźników wizualnych, które dzięki swojej intuicyjności są łatwe w obsłudze.   Przyrządy pomiarowe w programie wyglądają identycznie jak przyrządy rzeczywiste, mają te same funkcje i są obsługiwane identycznie. Dzięki zastosowaniu symulacji Można w krótkim czasie sprawdzić działanie obwodu, lub znaleźć usterkę bez ryzyka uszkodzenia poszczególnych elementów obwodu oraz bez ryzyka dla zdrowia i życia osoby wykonującej pomiary.
3. Funkcje i możliwości Programu Electronics Workbench.
Praca z programem symulacyjnym wymaga dokładnie takich samych czynności  jak w praktycznym laboratorium tzn.:
- skonstruowania układu
- przygotowania przyrządów pomiarowych
- właściwego włączenia ich do układu
- prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników.
Program ten daje szereg możliwości i narzędzi których można użyć do badania wszelakich cech w układach elektrycznych, jednakże w naszym obwodzie wykorzystujemy takie jak :
-Miernik uniwersalny (Multimetr)     Miernika tego możemy używać do pomiaru prądu przemiennego AC  lub do pomiaru prądu stałego DC. Możemy również dokonywać pomiaru napięcia, rezystancji oraz różnicy pomiędzy dwoma punktami w obwodzie mierzoną w decybelach. Multimetr ma automatycznie ustawiany zakres, natomiast jego wewnętrzna rezystancja i prąd możemy dowolnie zmieniać. Podłączając Miernik uniwersalny musimy pamiętać o ogólnych zasadach podłączania ( w przypadku amperomierza musimy wpiąć go szeregowo natomiast w przypadku woltomierza równolegle). Multimetr ten posiada jeszcze funkcje (Setting) (ustawienia). Klikając na nią pokazuje się okno w którym wypisane są parametry multimetru, można je zmieniać w zależności od potrzeb.  
- Oscyloskop ( osciloscope )
 Oscyloskop umieszczony w programie jest dwukanałowy,  może pokazywać on amplitudę i częstotliwość el

(…)

… wymaga uziemienia. Obwód, który używa  wzmacniacza operacyjnego, transformatora, źródła napięcia (generator) lub oscyloskopu, musi być uziemiony. Obwody, które posiadają część składową analogową i cyfrową powinny być uziemione . Jeśli taki obwód nie będzie uziemiony po aktywowaniu układu może się pojawić komunikat błędu  lub otrzyma się błędny odczyt przyrządów. 
  - AC Voltage Source (źródło napięcia przemiennego) - dzięki niemu można uzyskać w obwodzie wartość skuteczną napięcia przemiennego którego zakres można dowolnie zmieniać.   
- Resistor (rezystor, opornik) - oporność rezystora mierzona w omach (Ohm). Można ją dowolnie manipulować.
 - (Capacitor) kondensator -elementem pojemnościowym, którego pojemność mierzy się w Faradach . Można ją dowolnie manipulować.
-  (AC Courent Source) źródło prądu przemiennego - dzięki niemu można uzyskać w obwodzie wartość prądu zmiennego w zakresie od do . Można również dokonać zmiany jego częstotliwości oraz fazy . 
- (Inductor) cewka indukcyjna - indukcyjność cewki (L) kora możemy dowolnie manipulować.
4. Pojęcia i definicje potrzebne do wykonania ćwiczenia
-Reaktancja: jest to nic innego jak opór bierny, opór własny cewki lub/i kondensatora. Reaktancja występuje…
… wyników.
Program ten daje szereg możliwości i narzędzi których można użyć do badania wszelakich cech w układach elektrycznych, jednakże w naszym obwodzie wykorzystujemy takie jak :
-Miernik uniwersalny (Multimetr)     Miernika tego możemy używać do pomiaru prądu przemiennego AC  lub do pomiaru prądu stałego DC. Możemy również dokonywać pomiaru napięcia, rezystancji oraz różnicy pomiędzy dwoma punktami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz