Woda-sprawozdanie z ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Woda-sprawozdanie z ćwiczenia - strona 1 Woda-sprawozdanie z ćwiczenia - strona 2 Woda-sprawozdanie z ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej CHEMIA Sprawozdanie z ćwiczenia pt. „Woda”
grupa: rok: 1. WPROWADZENIE
Woda, H2O, tlenek diwodoru, bezbarwna ciecz (w grubych warstwach niebieskozielona), pozbawiona zapachu i smaku. Kąt między wiązaniami H-O-H wynosi 104,5°, są one spolaryzowane. Cząsteczki wody tworzą asocjaty (asocjacja). W nieznacznym stopniu ulega ona dysocjacji (autoprotolizie). Łatwo wchodzi w reakcje chemiczne z wieloma substancjami, np. z metalami alkalicznymi, fluorem, niektórymi tlenkami metali i niemetali.
Woda należy do najbardziej rozpowszechnionych związków w przyrodzie, stanowi składnik organizmów żywych (organizm dorosłego człowieka zawiera ok. 65% wody), bierze udział w procesach przemiany materii. W przemyśle stosowana jest jako rozpuszczalnik (zwłaszcza substancji polarnych), para grzejna lub medium chłodzące, surowiec chemiczny, moderator w reaktorach jądrowych. Woda występująca w przyrodzie nie jest chemicznie czysta - zawiera domieszki innych substancji - zawiesiny, gazy, bakterie, sole. Najwięcej soli zawiera woda morska - są to np. NaCl, MgCl2 i MgSO4. Powodują one twardość wody - utrudnia ona np. pienienie się mydła. Twardość może być węglanowa (łatwiejsza do usunięcia - np. przez zagotowanie wody) i niewęglanowa (trudna do usunięcia). Metodami usuwania twardości wody są metoda wapienno - sodowa, destylacja, wymieniacze jonowe (jonity).
2.Wykrywanie wodorowęglanów wapnia i magnezu Ca(HCO3)2 i Mg(HCO3)2 2.1. Przebieg doświadczenia
Z parowniczki odparowano 50 cm3 wody wodociągowej. Na dnie pozostał biały osad. Następnie dodano 25 kropel kwasu solnego (HCl).
2.2. Obserwacje
Kwas zaczął się gwałtownie burzyć, tworząc pianę. 2.3. Wnioski
Burzenie się kwasu jest wynikiem zachodzącej reakcji: CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2+ H2O,
co udowadnia, że w wodzie wodociągowej jest dużo węglowodoru wapnia.
3.Wykrywanie jonów wapniowych (Ca2+)
3.1.Przebieg doświadczenia Połowę otrzymanego w doświadczeniu 1 roztworu chlorku wapnia wlano do probówki. Następnie dodano w kolejności: amoniak, chlorek amonu, szczawian amonu.
3.2. Obserwacje
Po dodaniu amoniaku oraz chlorku amonu nic się nie wydarzyło. Dopiero po dodaniu szczawianu amonu substancja zmętniała, a po chwili na dno opadł biały osad.

(…)

…  + CaCl2 W wodzie rzecznej jest dużo jonów siarczanowych, mniej w wodociągowej, podczas w wodzie destylowanej nie występują.
7.Wykrywanie amoniaku (NH3) lub soli amonowych (jonów NH4+)
7.1.Przebieg doświadczenia Do trzech probówek nalano osobno: wodę rzeczną, wodę wodociągową oraz wodę destylowaną. Następnie do każdej dodano 1cm3 odczynniku Neslera.
7.2. Obserwacje Woda rzeczna przybrała kolor brązowy…
…, który przereagował: Fe(NO3)3 + 3 KCNS = Fe(CNS)3 + 3 KNO3 Zabarwienie na kolor oranżu świadczy o obecności jonów żelazowych
5.Wykrywanie jonów chlorkowych (Cl-)
5.1.Przebieg doświadczenia
Do trzech probówek nalano osobno: wodę rzeczną, wodę wodociągową oraz wodę destylowaną. Następnie do każdej dodano kilka kropel azotanu srebra.
5.2.Obserwacje
Probówka w której znajdowała się woda rzeczna zmętniała najbardziej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz