Wnioski do polaryzacji. Polaryzacja

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wnioski do polaryzacji. Polaryzacja - strona 1

Fragment notatki:


Wnioski: Wyliczone wartości punktu pracy tranzystora, w każdym z układów polaryzacji nieznacznie odbiegały od założeń teoretycznych. Spowodowane to było tym, że rezystory potrzebne do realizacji danego układu nie zawsze były dostępne. Należało dobrać przybliżone wartości rezystancji, które były dostępne w sali laboratoryjnej. Wpływ na otrzymane wartości punktu pracy, a głównie na wartość prądu I C miały zmiany współczynnika wzmocnienia β 0 , który z kolei zależał od temperatury. Jednak, zbyt wysoka temperatura, może spowodować przejście tranzystora w stan nasycenia. Przy zbyt wysokiej temperaturze i braku ograniczeń prądowych może nastąpić przebicie cieplne tranzystora. Dla badanego tranzystora wzmocnienie prądowe wynosiło zaledwie β 0 = 55,5 (zwiększyło się wraz ze wzrostem temperatury). Wiadomo jednak, że im większa wartość współczynnika β 0 tym większy jest wpływ zmian U BE . Dla pierwszych dwóch układów polaryzacji, otrzymaliśmy zmniejszenie wartości I C przy jednoczesnym wzroście U CE , dla zwiększającej się temperatury, chociaż zgodnie z teorią powinno być odwrotnie.
W niniejszym sprawozdaniu pominięte zostały wykresy zależności I C (T) oraz U CE (T), ponieważ w ćwiczeniu pomiary przeprowadzane były jedynie dla dwóch temperatur (30º i 90º). W związku z tym należałoby narysować wykres na podstawie tylko dwóch punktów, który nie odzwierciedla rzeczywistej charakterystyki. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz