Własność

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własność - strona 1 Własność - strona 2

Fragment notatki:

WŁASNOŚĆ jest to najszersze prawo do rzeczy, w ramach którego właściciel może z wyłączeniem
innych osób z rzeczy korzystać, pobierać z niej pożytki oraz rozporządzać rzeczą.
ROZPORZĄDZANIE – przenoszenie bądź obciążanie własności
POŻYTKI Z RZECZY są to odłączane od niej części składowe, w tym plony, które stanowią normalny
dochód z rzeczy (pożytki naturalne) oraz dochody jakie rzecz daje na podstawie stosunku prawnego
(pożytki cywilne) np. czynsz z najmu.
GRANICE WYKONANIA WŁASNOŚCI – właściciel jest ograniczony w powyższym (w swoich
prawach) poprzez obowiązujące ustawy np. przez ustawę o ochronie dóbr kultury, przyrody, przez
ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym ( nie mogę postawić domu, żeby zasłaniał całe światło
słoneczne do sąsiada), społeczno- gospodarcze przeznaczenie prawa własności danej rzeczy ( np. gdy
rolnik ma grunt rolny to może tam robić gospodarkę rolną, a nie może postawić basenu) i poprzez
zasady współżycia społecznego.
WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI obejmuje w granicach ustaw: społeczno- gospodarczego
przeznaczenia prawa własności: słup powietrza nad nieruchomością i przestrzeń pod jej granicami (
dotąd gdzie nie ma surowca, bo surowiec jest państwowy)
NABYCIE WŁASNOŚCI – własność można nabyć w sposób:
- pierwotny, czyli bez sytuacji przejścia własności od poprzedniego właściciela
- pochodny, czyli na skutek przejścia praw od poprzedniego właściciela
PIERWOTNY SPOSÓB NABYCIA WŁASNOŚCI
 Nacjonalizacja (unarodowienie)
 Wywłaszczenie – odebranie własności, dotyczy tylko nieruchomości które mogą stać się
własnością państwa na cele publiczne np. przy budowie dróg, wodociągów, lotnisk, więzień
 Przepadek rzeczy w rozumieniu prawa karnego, gdy Sąd orzeka to wobec przestępcy (Sąd zabiera
złodziejowi to co ukradł)
 Znalezienie – należy powiadomić osobę uprawnioną do odbioru rzeczy; gdy nie wiadomo kim jest,
gdzie mieszka właściciel, znalazca powinien powiadomić organ państwowy. Pieniądze, papiery
wartościowe, kosztowności, rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną znalazca powinien
oddać na przechowanie organu państwowego i stają się własnością Skarbu Państwa; inne rzeczy
znalazca może przechować sam, w ciągu roku od wezwania lub gdy nie można odszukać w ciągu
2 lat od znalezienia rzeczy
 Zasiedzenie jest to sytuacja nabycia własności z mocy prawa poprzez fakt „długiego” posiadania
rzeczy jako posiadacz samoistny. Własność rzeczy ruchomej można nabyć przez zasiedzenie
poprzez fakt 3-letniego posiadania w dobrej wierze np. znajdę w domu długopis, nie wiem czyj,
nikt się nie zgłasza, to po 3 latach jest mój. Nieruchomość można zasiedzieć w powyższy sposób
po upływie posiadania przez 20 lat w dobrej wierze i po 30 lat w złej wierze.
 Nabycie od osoby nieuprawnionej do rozporządzania rzeczą – nabywca od powyższej osoby staje
się właścicielem rzeczy ruchomej w momencie objęcia tej rzeczy w posiadanie, jednakże gdy
rzecz została uprzednio skradziona, zgubiona lub w inny sposób utracona, nabywca stanie się
właścicielem upływem 3 lat od ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz