Właściwość rzeczowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwość rzeczowa-opracowanie - strona 1 Właściwość rzeczowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Właściwość RZECZOWA
-sprawy cywilne rozpoznawane sa w I instancji zarowno przez sad rejonowy jak sady okregowe;
przepsiy o właściwości rzeczowej wyznaczaja zakres spraw,ktore rozpoznaja sady pierwszej instan
cji, zasada jest ,ze dla spraw cywilnych sensu stricte(z istoty sprawy cywilne),ktore sa rozpoznawane
w postep.procesowym jak nieprocesowym-wlasciwe sa sady rejonowe - w sprawach tych sad okreg
owy jest sadem I instancji tylko w wypadkach szczegolowo wskazanych w ustawie, przede wszystk
im art.17 kpc!44 ,544, 567 ze znaczkiem 1, 691 ze znaczkiem 1 parag.2!;
zasada ta obowiazuje także w sprawach z zakresu prawa pracy;
poza tymi przepisami sad okregowy orzeka także w I instancji w sprawach:
z protestu przeciwko wyborom do rad gmin,rad powiatu i sejmikow wojewodzkich, w sprawach rejestracji dziennikow lub czasopism, w sprawie o wydanie wypisu aktu notarialnego i innym osobom niz wymienione w tym akcie,
rozpoznaje zażalenie na odmowe dokonania czynnosci notarialnych.
 
Istniejace watpliwosci w sprawach o uchylenie uchwaly stowarzyszenia-SN orzekl,ze sprawy te rozp
oznaje sad rejonowy.
W sprawach gospodarczych-odwrotna zasada! W I instancji - rozpoznaja sady okregowe!a sady re
jonowe tylko,jezeli przepis ustawy tak stanowi.
 
W sprawach z akresu ubezpieczne spolecznych - tak jak w sprawach gospodarczych(jw).
 
Rozpoznanie sprawy przez sad rejonowy,kt z uwagi na wartosc przedmiotu sporu nalezy do wlasciw
osci sadu okregowego nie prowadzi do niewaznosci postep!
Niewaznosc taka zachodzi wowczas,gdy sad rejonowy orzekl w sprawie ,w ktorej sad okregowy jest
wlasciwy bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.Jest to zatem uchybienie procesowe,ktore moze
stanowic skuteczny zarzut apelacyjny – jezeli zostanie wykazane,ze moglo ono miec wplyw na wy
nik sprawy.
 
Nieważność postępowania
-w przepisach regulujacych wlasciwosc rzeczowa sadu ustawodawca posluzyl sie dwoma kryteriami:
1.przedmiotu sprawy
2.wartosci,przedmiotu sporu - w sprawach o roszczenia pieniezne to dochodzona pozwem kwota
w innych sprawach majatkowych bedzie to kwota,ktora ma obowiazek powod podac w pozwie kier
ujac sie regulami wskazanymi w art.20 - 24 kpc.
W sprawach majatkowych nieoznaczenie wartosci przedmiotu sporu jest brakiem formalnym pozwu
art.187 kpc,ktory wskazuje na kwalifikowane wymogi pozwu stwierdza,ze pozew zawiera dokladnie okreslone żądanie
okolicznosci uzasadniajace żądanie
w sprawach majatkowych wartosc przedmiotu sporu
Niezachowanie tych wymogow uzasadnia ich uzupelnienie w trybie art.130!
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz