Władze SCE - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władze SCE - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Władze SCE
9Organami SCE są walne zgromadzenie oraz organ nadzorczy i organ zarządzający (system dualistyczny) albo organ administrujący (system monistyczny), w zależności od formy przyjętej w statucie (art. 36 rozporządzenia). Rozporządzenie umożliwia więc wybór modelu zarządzania SCE i oparcie jej struktury w tym zakresie na modelu, w którym następuje rozdział funkcji zarządzających i nadzorczych pomiędzy dwa organy, bądź na modelu, w którym występuje jeden organ z możliwością rozdzielenia funkcji nadzorczych i zarządczych pomiędzy członków tego organu. Artykuły 45-51 rozporządzenia regulują kwestie wspólne dla obu tych systemów, w tym kadencję, warunki członkostwa w organie, zakres i wykonywanie reprezentacji SCE, podejmowanie uchwał przez organy i odpowiedzialność cywilną członków organów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz