Władza książęca w dobie rozbicia dzielnicowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza książęca w dobie rozbicia dzielnicowego - omówienie - strona 1 Władza książęca w dobie rozbicia dzielnicowego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Władza książęca w dobie rozbicia dzielnicowego
Zasada senioratu vs. Walki między książętami o dominacje
W miarę zaniku władzy princepsa(seniora) w dzielnicach książęta przejmowali jego uprawnienia. Książęta rządzili wraz z radą książęcą i wiecem a ich władze ograniczały immunitety.
Następstwo tronu
Dzielnice ulegały podziałom wedle decyzji umierającego księcia(desygnacja). W podziale uczestniczyli męscy potomkowie, czasami nawet krewni. Ważne były tu też adopcje i układy sukcesyjne.
Elekcje
Odbywały się gdy zmarły książę nie pozostawiał krewnych zstępnych męskich.
Elekcje potwierdzającej - kiedy wiec akceptował desygnowanego księcia
Elekcji uroczystej - kiedy wiec sam wybierał nadstępce.
Prawo oporu
W przypadku, kiedy panujący nie przestrzegał praw. Możni uważali, że mają prawo siła go usunąć tzw. Prawo oporu(jus resistendi).
Wiece
W podejmowaniu ważnych decyzji Władcy pomagał wiec. Wiec poprzedzała narada możnych, przygotowywała ona wnioski w sprawach mających być przedmiotem wiecu.
Najważniejsze decyzje
Forum sądowe w najważniejszych sprawach
Później powstały tzw. Wiece urzędnicze(biskupa, komesów i możnych), które stały się wyrazem roli politycznej możnowładztwa:
Międzydzielnicowe wiece urzędnicze - stanowił połączenie dwóch lub więcej wieców dzielnicowych wraz z książętami. Dotyczyły spraw wspólnych.
Dzielnicowy wiec urzędniczy - odbywał się zwykle co roku. W porozumieniu z wiecem władca:
Podział dzielnicy między spadkobierców
Desygnował następcę
Na ogół nie ustanawiał nowych praw, podatków, nie wszczynał wojny ani nie podpisywał traktatów.
Nadawanie urzędów
Bez udziału księcia:
Zastosowanie prawa oporu
Elekcji nowego władcy
Za zgodą i przy współudziale:
Przywileje immunitetowe i lokacyjne
Urzędnicze wiece ogólno państwowe - powstał w miarę jednoczenia kraju, i był przodkiem sejmu walnego.
Urzędy dworskie
dostojnicy - najważniejsi urzędnicy dworscy
Urzędnicy:
Komes nadworny(wojewoda) - zastępował panującego w różnych dziedzinach zarządu państwem oraz w sprawowaniu sądów.
Kanclerz - od XII wieku, pilnował pieczęci władcy i zarządzał korespondencją.
Kancelaria - XIII - sporządzanie dokumentów według własnych formularzy Pracowali tam : Notariusze i Pronotarjusz(zarządca kancelarii) Skarbnik - czuwał nad skarbem monarchy i archiwum
Mincerze - ściągali dochody z regaliów(płacone w pieniądzu), wymian pieniądza, ściganie i karanie fałszerzy, wybijanie pieniędzy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz