Wilgotnosc

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wilgotnosc - strona 1 Wilgotnosc - strona 2

Fragment notatki:

Najwyższe wartości prężności pary wodnej notuje się latem, a najniższe w zimie. Pierwsze występują od czerwca do sierpnia z maksimum w lipcu. Jesienią, od września do listopada prężność pary wodnej szybko maleje. Najniższe wartości i jednocześnie wykazujące najmniejsze zróżnicowanie przestrzenne są charakterystyczne dla zimy, z minimum przypadającym w styczniu lub w lutym. Od marca zaznacza się wyraźny i względnie szybki wzrost wartości ciśnienia pary wodnej do maksimum letniego.[A.Woś]
Prężność pary wodnej w Styczniu waha się między 3,7 hPa na Podhalu a 5,5 na Nizinie Szczecińskiej. Na Pojezierzu Pomorskim prężność pary wodnej w Styczniu ma najwyższe wartości w stosunku do całego kraju, ale w Pasie Pobrzeży notuję się wyższe wartości prężności pary wodnej od 5,1 do
5,5 hPa niż w środkowo- południowej części tego regionu, gdzie w okolicach Chojnic notujemy wartość 4,8 hPa. Prężność pary wodnej w całej centralnej części Polski wraz z Niziną Śląską i Wyżyną Małopolską waha się od 4,8 do 4,5 hPa. Wartości jej maleją w kierunku południowego-wschodu. Najniższe wartości prężności pary wodnej w styczniu występują na Podlasiu, Polesiu Lubelskim, na części Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej oraz na obszarach górskich. Jej wartość wynosi poniżej 4,5 hPa i spada nawet do 3,7 hPa w okolicach Zakopanego.
W Lipcu prężność pary wodnej waha się między 13,1 hPa na Podhalu a 16,8 hPa w okolicach Krakowa. Na znacznym obszarze Pojezierza Mazurskiego, północnej części Pojezierza Wielkopolskiego i południowej części Pojezierza Pomorskiego prężność pary wodnej przyjmuje wartości mniejsze niż 15,5 hPa. Na północ i południe od tej części kraju wartości prężności pary wodnej rosną. W Lipcu w Pasie Pobrzeży prężność pary wodnej przyjmuje wartość od 15,6 hPa w Koszalinie do 16,4 hPa w Helu. Na terenach od Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolskiej do Pogórza Karpackiego prężność pary wodnej w Lipcu waha się od 15,5 hPa do 16,6 hPa. Lokalnie w okolicach Krakowa prężność pary wodnej wzrasta nawet do 16,8 hPa. Na opisanym wyżej obszarze prężność pary wodnej rośnie w kierunku południowo-wschodnim. Najniższe wartości prężności pary wodnej notuje się na obszarze gór na Podhalu wynosi 13,1 hPa, w okolicach Krynicy Zdrój 14,3 hPa. Średnia roczna prężność pary wodnej w Polsce waha się między 7,7hPa na Podhalu a 9,9 hPa w okolicach Krakowa. Roczna prężność pary wodnej na Pobrzeżu jest jedną z wyższych w Polsce, waha się między 9,3 hPa w Koszalinie a 9,8 hPa w Helu. Na Pojezierzu Mazurskim notuje się jedne z najniższych wartości prężności pary wodnej w Polsce, ponieważ nie przekracza tam 9,0 hPa, a w okolicach Suwałk spada nawet do 8,6 hPa. Prężność pary wodnej południowego regionu Pojezierza Pomorskiego wynosi poniżej 9,3 hPa i spada do 9,0 hPa w okolicach Chojnic. Na terenach od Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolskiej do Pogórza Karpackiego roczna prężność pary wodnej waha się miedzy 9,2 hPa a 9,4 hPa, rośnie w kierunku południa. Natomiast na obszarze Wyżyny Śląskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zachodniej części Kotliny Sandomierskiej prężność pary wodnej wynosi ponad 9,5 hPa i rośnie nawet do 9,9 hPa w okolicach Krakowa. Najniższe wartości prężności pary wodnej notuje się na obszarze gór, gdzie na Podhalu wynosi 7,7 hPa, w okolicach Krynicy Zdrój 8,4 hPa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz