Wielowymiarowość sytuacji społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielowymiarowość sytuacji społecznych - strona 1 Wielowymiarowość sytuacji społecznych - strona 2 Wielowymiarowość sytuacji społecznych - strona 3

Fragment notatki:


Wielowymiarowość sytuacji społecznych np. RODZINA
Liczebność, płeć, wiek,(demograficzny)
Więzi, wspólnota majątkowa, miłość, poczucie „my”(grupowy)
Układ pozycji i ról (ojciec, matka, dzieci, dziadek) (systemowy)
Sieć relacji pomiędzy pozycjami (małż., władza) (strukturalny)
Działania podejmowane przez członków rodziny (aktywistyczny)
Zbiór reguł- ślub, autorytet ojca, powinności dzieci (kulturowy)
Płynna i zmienna przestrzeń działań i interakcji (wirtualność i realność bytu) (polowy)
ASPEKTY SPOŁ. KONTEKST Populacja Grupa System Struktura Działania Kultura (Reguły) Pole zdarzeń Rodzina Członkowie rodziny Rodzina Organizacja rodzinna Struktura pokrewień. Prokreacja
Wychow. Etos rodzinny
Prawo rodz. Ewolucja rodziny Edukacja Uczniowie
Nauczyciele Szkoła Oświata szkolnictwo Hierarchia
wykształ. Uczenie się, nauczanie Dyscyplin-na szkolna Zmienne formy i treści eduk.
Praca Robotnicy
pracownicy Firma
Zakład Gospo-
darka Podział i org. pracy Czynności robocze Etos pracy
Prawo pracy Zmienne formy i treści pracy Religia Wierni księża Kościół
Parafia Organizacja kościelna
Hierarchia kościelna Modlitwa, rytuał Dekalog
Prawo
kanoniczne Historyczna ewolucja religii Polityka Obywatele
Państwo narodowe Organizacja państwowa Hierarchia władzy Rządzenie
Partycypacja Konstytucja
Kultura
polityczna Ewolucja org. państwa
Konteksty życia społecznego Życie społeczne z pozycji jednostki
Przestrzeń międzyludzka, w której przebiega życie każdego z nas jest niezwykle złożona - kontekst rodzinny, edukacyjny, zawodowy, rekreacyjny, ekonomiczny, medyczny, polityczny, prawny, itd.
Każdy kontekst to: inni ludzie, [demografia] zajmujący różne pozycje, grający różne role , [grupa] łączą nas z nimi różne więzi, [system] wchodzimy z nimi w różne relacje, [struktura] spotykamy inne oczekiwania i reguły gry [kultura], inaczej działamy, co innego mówimy,

(…)

… ludzie, [demografia] zajmujący różne pozycje, grający różne role, [grupa]
łączą nas z nimi różne więzi, [system] wchodzimy z nimi w różne relacje, [struktura] spotykamy inne oczekiwania i reguły gry [kultura], inaczej działamy, co innego mówimy, [aktywizm]
wpływamy na to co się dzieje, modyfikujemy i wywołujemy różne zdarzenia [pole zdarzeń]. Każdy ma swój własny zestaw kontekstów
Tworzą unikalne konfiguracje
Hierarchie ważności
Wymaga od nas sporych kompetencji społecznych, żeby się w tym:
- nie pogubić
- odnieść we właściwy sposób
- zastosować właściwe reguły kulturowe
- skutecznie działać
Skoro jesteśmy tacy kompetentni, to po co nam socjologia?
W. Mills mówił: „aby wykształcić w sobie WYOBRAŹNIĘ SOCJOLOGICZNĄ”
1.Wszelkie fenomeny społ. (zjawiska) są efektem działań / decyzji / wyborów podjętych przez sprawcze podmioty społeczne.
2. Działania podmiotowe uwarunkowane są zasobami, barierami strukturalnymi i kulturowymi.
3. Na działania obecne wpływa dziedzictwo przeszłości.
4. Życie społeczne ma charakter zmienny i dynamiczny.
5. Życie społeczne może przybierać różnorodne formy.
Czy ludziom żyjącym w społeczeństwach demokratycznych potrzebna jest wyobraźnia socjologiczna?
Życie społeczne
Ogół zjawisk wynikających z wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni. Wszędzie tam w różnorodny sposób przejawia się życie społeczne, gdzie osobnicy zaspokajając swoje potrzeby, wskutek przebywania na wspólnej przestrzeni, modyfikują swoje procesy życiowe i zachowania
Metody badań w socjologii M. BADAŃ TERENOWYCH (monograficzna)
2. M. REPREZENTACYJNA…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz