Wielokryterialna analiza decyzyjna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wielokryterialna analiza decyzyjna - wykład - strona 1 Wielokryterialna analiza decyzyjna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wielokryterialna analiza decyzyjna (Multi-Criteria Decision Anayisis) -
co to takiego i dlaczego, optymalizacja wielokryterialna (sformułowanie
zagadnienia, podstawowe metody), Pareto-optymalnosc, etc.
Bla, bla, bla..
Teoria ekonomii opiera się w dużej części na założeniu o racjonalności wyborów dokonywanych przez podmioty gospodarcze. By wybór można było uznać za racjonalny, powinien on być związany z realizacją pewnego celu, który chce osiągnąć wybierający (decydent). Po ustaleniu celu należy się zastanowić nad możliwościami wyboru, tzn. określić czego ma dotyczyć wybór, a wszelkie działania, które można w związku z tym zaplanować, tworzą przestrzeń decyzji. W przestrzeni tej wyróżnia się zbiór wariantów dopuszczalnych, czyli takich zaplanowanych decyzji, które można zrealizować. Zbiór ten definiuje się za pomocą tzw. warunków sztywnych, które są niezależne od decydenta, ale wpływają na możliwości realizacji jego planów. Poszukiwanie wariantu, który przyniesie najlepsze dla decydenta efekty, nazywa się optymalizacją wyboru, a wybrany w ten sposób wariant - decyzją optymalną.
By dokonać optymalnego wyboru trzeba przeprowadzić analizę wszystkich wariantów dopuszczalnych pod względem stopnia realizacji celu przez te warianty, co sprawia często duże trudności w przypadku gdy cel jest złożony lub abstrakcyjny (np. szczęście, satysfakcja, samorealizacja, pokonanie firm konkurencyjnych, itp.). Cel decydenta rozbija się wówczas na cele cząstkowe, w zależności od wymagań sytuacji decyzyjnej, których realizacja jest też realizacją części głównego celu decydenta. Cele cząstkowe dobiera się w ten sposób, by umożliwić ocenę wariantów pod względem realizacji przez nie tych celów, dlatego cele cząstkowe nazywa się też kryteriami oceny. Każdemu wariantowi zostaje przypisany zestaw ocen ze względu na każde z kryteriów, co w przypadku ocen wyrażonych liczbowo, umożliwia reprezentację wariantów przez wektory ocen i geometryczną interpretację większości pojęć analizy wielokryterialnej. Przy wielu kryteriach, których realizacja, inna dla każdego wariantu, zadowala decydenta na różny sposób, każde wyraża zwykle odmienne cechy. Określa się więc funkcję celu, która wskazuje w jaki sposób realizacja celów cząstkowych wpływa na realizację głównego celu decydenta. Funkcja ta opisuje pożądane wartości każdego z kryteriów, określa, czy mają to być maksymalne, minimalne wartości tej cechy, czy też pewne konkretne wartości idealne.
Rozbicie celu na kryteria oceny jest poważnym uproszczeniem rzeczywistości, pozwalającym jednak na uwzględnienie najważniejszych cech problemu i skuteczne jego rozwiązanie.
Metody interaktywne polegają na efektywnym przeszukiwaniu zbioru wariantów dopuszczalnych, w celu znalezienia wariantu optymalnego. W tym przypadku duże znaczenie ma ogr ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz